UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2015-03-11
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2015-03-11 11:03:18
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2017-10-25 11:51:54

Zasady dotyczące rejestracji zbiorów danych osobowych, w tym obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych, obligatoryjna treść zgłoszenia oraz przypadki, w których administrator danych zwolniony jest z obowiązku rejestracji, określone zostały w rozdziale 6 ustawy o ochronie danych osobowych - Rejestracja zbiorów danych osobowych. Więcej informacji o rejestracji zbiorów.

 
 
 
 

Zasady dotyczące powoływania, odwoływania oraz rejestracji administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) określone zostały w art. 36a oraz art. 46b – 46f ustawy o ochronie danych osobowych. Z kolei wzór zgłoszenia powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych – w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji. Więcej informacji o rejestracji ABI.

Ostatnie aktualności