UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Technologia RFID zagraża naszej prywatności, 4.10.2011 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-10-04
Wprowadził‚ informację: Andrzej Mucha 2011-11-10 15:32:26
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Wyposażanie przedmiotów w znaczniki RFID umożliwia pozyskiwanie informacji nie tylko o tych przedmiotach, ale także o ich użytkownikach. To zagrożenie dla prywatności.

 

Technologia identyfikacji radiowej (ang. Radio Frequency Identification – RFID) umożliwia automatyczną identyfikację obiektów. Odbywa się ona z wykorzystaniem miniaturowych urządzeń zwanych znacznikami lub tagami RFID. Wyposaża się w nie coraz więcej przedmiotów, m.in. towary w sklepach. Dzięki zainstalowaniu takich mikroprocesorów, które mogą być odczytywane bezprzewodowo za pomocą fal radiowych, możliwe jest pozyskiwanie wiedzy zarówno na temat wyposażonych w nie przedmiotów, jak i osób, które je użytkują. Najczęściej odbywa się nie tylko bez naszej zgody, ale i wiedzy, co rodzi zagrożenia dla naszej prywatności.

- Systemy RFID są obecnie powszechnie wykorzystywane m.in. do zabezpieczania towarów przed kradzieżami – mówił Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w czasie rozmowy z redaktor Agnieszką Stefańską z „Rzeczpospolitej”. Podawał też inne, liczne ich zastosowanie w sektorze gospodarki. – Ponadto technologia ta pozwala na gromadzenie rozmaitych danych dotyczących określonej osoby, śledzenie obywateli poruszających się po miejscach publicznych, takich jak np. lotniska, markety, centra handlowe, dworce, ulice – wskazywał. Jak mówił, jej zastosowanie daje możliwość wzbogacania profili poprzez monitorowanie zachowań konsumentów w sklepach, odczytywania informacji m.in. o noszonych ubraniach i używanych akcesoriach.

- Zwolennicy tych rozwiązań podnoszą liczne ich zalety, jak np. kwestie bezpieczeństwa czy możliwość szybkiego dotarcia do informacji medycznych – mówił Andrzej Lewiński. - U osób negujących takie rozwiązania obawy wzbudza możliwość zdalnej identyfikacji lub uzyskania dostępu do informacji przez osoby niepowołane - dodał.

Wyjaśniał, że w Unii Europejskiej trwa dyskusja, jak się przed tymi zagrożeniami zabezpieczać. Jednym z jej efektów jest przyjęcie przez Komisję Europejską zaleceń, które obligują państwa członkowskie UE do zagwarantowania skutecznych mechanizmów ochrony danych osobowych przetwarzanych przy wykorzystaniu technologii RFID.

- Komisja ze szczególną uwagą odnosi się do zastosowań RFID w sektorze handlu detalicznego – wyjaśniał Andrzej Lewiński. – Jego przedstawiciele zobowiązani zostali do informowania osób fizycznych - poprzez stosowanie wspólnego znaku europejskiego - o identyfikatorach umieszczonych lub wbudowanych w produkty - mówił. Jak wyjaśniał, przy sprzedaży identyfikatory te powinny być dezaktywowane lub usuwane, chyba że konsumenci wyrażą zgodę na dalsze ich działanie.

Ostatnie aktualności