UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Inteligentne liczniki zagrażają prywatności obywateli, 3.01.2012 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2012-01-18
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2012-01-18 11:23:20
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Tworząc systemy inteligentnego opomiarowania, trzeba brać pod uwagę kwestie związane z prywatnością indywidualnego odbiorcy.

Ministerstwo Gospodarki planuje, by do końca 2020 r. operatorzy dystrybuujący energię elektryczną zainstalowali u każdego odbiorcy tzw. inteligentne liczniki będące kluczowymi elementami tzw. inteligentnych sieci energetycznych.

W opinii dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) pomysł wprowadzenia inteligentnych sieci i urządzeń pomiarowych jest dobry i może pozytywnie wpłynąć m.in. na nasze wydatki na energię elektryczną, jednak rodzi też pewne zagrożenia dla naszej prywatności.

- Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że liczniki będą gromadziły bardzo dużą grupę informacji dotyczących naszego codziennego zachowania, a także posiadanego przez nas sprzętu technicznego. Oznacza to, że przy pomocy danych zebranych przez inteligentne liczniki można byłoby teoretycznie bardzo dokładnie opracować profil osobowy użytkowników, którzy zamieszkują pod wskazanym adresem – mówił dr Wojciech Rafał Wiewiórowski w czasie wywiadu udzielonego Izabeli Cieniak, redaktor naczelnej kwartalnika „Smart Grids Polska”.

Wyjaśniał, dlaczego zebrane w ten sposób informacje będą stanowiły dane osobowe, a ich przetwarzanie wiązać się będzie z pewnymi niebezpieczeństwami – od czysto biznesowych, polegających na sprzedaży pozyskanych danych (mają one swoją wartość rynkową), po zupełnie fizyczne, czyli pozyskanie przez osoby nieuprawnione informacji o tym, jakie są schematy naszych zachowań – np. o której godzinie przebywamy w mieszkaniu, a kiedy jest ono puste.

- Dlatego w cały etap tworzenia i użytkowania systemów inteligentnych sieci powinna być wprzęgnięta idea ochrony danych osobowych – powiedział GIODO.

Ostatnie aktualności