UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy GIODO będzie mógł kontrolować kościoły i związki wyznaniowe?, 7.02.2013 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2013-02-08
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-02-08 12:32:37
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Przepisy określające kompetencje GIODO w stosunku do kościołów i związków wyznaniowych wymagają doprecyzowania.

 Od dłuższego czasu w Polsce trwa dyskusja dotycząca wyłączenia uprawnień Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w stosunku do niektórych sektorów, m.in. służb specjalnych, policji, IPN, mediów czy kościołów i związków wyznaniowych. W obecnym stanie prawnym, GIODO - w tych podmiotach - nie może ani przeprowadzać kontroli, ani wydawać decyzji administracyjnych.

W Sejmie toczą się obecnie prace nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych. Dyskutowany projekt przewiduje pełen nadzór GIODO nad przetwarzaniem danych osobowych w zbiorach prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe.

Zakres uprawnień GIODO wobec kościołów i związków wyznaniowych jest obecnie przedmiotem spraw sądowych prowadzonych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Do GIODO wpływają bowiem skargi dotyczące np. usunięcia ze zbiorów kościelnych danych osobowych apostatów, czyli osób, które wystąpiły z kościoła. Skarżący zwracają się też do GIODO z wnioskami, by móc poprawić swoje dane przetwarzane przez kościoły i związki wyznaniowe. Jednak GIODO nie ma kompetencji do prowadzenia postępowania wyjaśniającego w takich sprawach zakończonego wydaniem merytorycznej decyzji administracyjnej.

Jako Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jestem o tyle w trudnej sytuacji, że nie mogę domniemywać swoich uprawnień, w związku z tym z reguły wydaję decyzje umarzające postępowania w takich sprawach – mówił dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w rozmowie z redaktor Małgorzatą Kaliniak z POLSAT News. – Skarżący zaś odwołują się od takich rozstrzygnięć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który, jak na razie, potwierdza tę praktykę Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Natomiast proponowana zmiana ustawy o ochronie danych osobowych miałaby tę sytuację wyjaśnić – dodał.

W opinii GIODO istotą problemu nie jest zwiększenie uprawnień GIODO, lecz umożliwienie każdemu z nas realizacji prawa do kontroli przetwarzania danych osobowych, jakie każdemu przysługuje nam na mocy ustawy o ochronie danych osobowych. W momencie bowiem, gdy pojawiają się wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych przez kościoły i związki wyznaniowe, nie mamy możliwości wdrożenia tych praw, o ile nie będzie istniał niezależny organ kontrolny, który jest w stanie nam pomóc.

Ostatnie aktualności