UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
18. Spotkanie Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej
W dniach 11-12 maja 2016 r. w Sarajewie przedstawiciele GIODO wzięli udział w 18. Spotkaniu Organów Ochrony Danych Osobowych Państw Europy Środkowej i Wschodniej (CEEDPA).
16 Spotkanie Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej
1-3 kwietnia 2014 r. w Skopje przedstawiciele GIODO wzięli udział w 16 Spotkaniu Organów Ochrony Danych Osobowych Państw Europy Środkowej i Wschodniej.
15 Spotkanie Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej
10-12 kwietnia 2013 r. w Belgradzie GIODO wziął udział w 15 Spotkaniu Organów Ochrony Danych Osobowych Państw Europy Środkowej i Wschodniej
14 Spotkanie Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej
W dniach 21-22 maja 2012 r. w Kijowie odbyło się 14 Spotkanie Organów Ochrony Danych Osobowych Państw Europy Środkowej i Wschodniej.
7 spotkanie Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej
W dniu 24 maja 2005 r., w czasie 7 spotkania Rzeczników Ochrony Danych państw Europy Środkowej i Wschodniej w Smolenicach w Republice Słowackiej Rzecznicy przyjęli Deklarację w sprawie dalszej współpracy mającej na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych w tych państwach oraz upowszechnienia świadomości obywateli i instytucji w zakresie problematyki związanej z ochroną danych. Rzecznicy poparli również propozycję ustanowienia dnia 28 stycznia Dniem Ochrony Danych Osobowych.

Ostatnie aktualności