UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy należy zgłosić do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiór danych osobowych przetwarzanych nie tylko w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, lecz także na potrzeby realizacji innych elementów umowy kupna-sprzedaży refundowanego towaru?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-03-10
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-10-05 13:27:50
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź:

Tak, gdyż ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje wyłączenie z obowiązku rejestracji zbioru jedynie wówczas, gdy zawarte w nim dane przetwarzane są tylko w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. W sytuacji gdy dane te są wykorzystywane jeszcze w innych celach, ich zbiór podlega rejestracji GIODO.

Uzasadnienie:

Co do zasady (art. 40 ustawy z 29 sierpnia 2009 r. o ochronie danych osobowych), każdy administrator danych jest zobowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Wyjątki od tej reguły określone zostały w art. 43 ust. 1 ustawy.

I tak z obowiązku rejestracji (na podstawie pkt. 8 tego przepisu) wyłączone są zbiory danych przetwarzanych w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Jeśli więc umowa-kupna sprzedaży refundowanego towaru wiąże się z wykonywaniem jeszcze innych czynności, takich jak np. składanie i przyjmowanie zamówienia, wystawianie protokołu odbioru refundowanego towaru, to zbiór danych pozyskanych na te potrzeby należy zgłosić do rejestracji GIODO. Nie można bowiem uznać, że administrator danych jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 8, gdyż wystawienie faktury to końcowy etap realizacji umowy kupna-sprzedaży i jedynie jeden z wielu celów przetwarzania danych.

 

Ostatnie aktualności