UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy wolno ujawniać dane osobowe dłużników

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Gazeta Prawna 2007-02-25
Wprowadził‚ informację: 2008-03-14 11:44:26
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Czy ujawnienie wierzytelności i podanie danych dłużnika do publicznej wiadomości jest niezgodne z prawem?

Nie w każdym przypadku, bowiem na tego typu działanie czasami pozwalają przepisy prawa. W obecnym stanie prawnym na ujawnianie danych osobowych dłużników pozwalają takie przepisy, jak ustawa o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków. W niej są określone warunki, jakie bank musi spełnić, zanim opublikuje dane dłużnika i jego wierzytelność. Otóż 14 dni wcześniej musi poinformować dłużnika o planowanej sprzedaży tych wierzytelności.

A czy firmy windykacyjne mogą publikować listy dłużników w internecie?

Odrębną kwestią jest publikowanie danych przez firmy windykacyjne, które sprzedają je w internecie. Powołują się one na ustawę o udostępnieniu informacji gospodarczych i to jest podstawa działania, a zarazem legitymacja prawna. W grudniu 2007 r. zwróciliśmy się do Ministerstwa Gospodarki jako autora ustawy i do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z pytaniem, czy publikacje w internecie tego typu danych są zgodne z prawem. Prezes i przedstawiciele ministerstwa poparli nasze wątpliwości. Stwierdzili, że art. 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych nie daje podstaw do udostępniania przez przedsiębiorców nieposiadających statusu biura informacji gospodarczej -w drodze ogłoszenia publicznego - informacji obejmujących dane osobowe.

Czy można przekazywać dane osobowe dłużników w ramach sprzedaży wierzytelności?

W kwestii cesji wierzytelności wypowiadały się sądy administracyjne, szczególnie istotny jest wyrok NSA w składzie siedmiu sędziów z 6 czerwca 2005 r. Sąd uznał, że takie działania mogą znajdować uzasadnienie w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Za każdym razem należy jednak zbadać, czy nie dochodzi do naruszenia praw i wolności osób, których wierzytelności są sprzedawane. Sąd uznał ponadto, że GIODO nie może oceniać zasadności dochodzonych roszczeń. Natomiast są wątpliwości, czy dla określenia sprzedaży wierzytelności należy podawać nazwisko, imię oraz adres dłużnika.

Rozmawiała KATARZYNA ŻACZKIEWIC

Ostatnie aktualności