UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Wywiad z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego 2008-03-04
Wprowadził‚ informację: 2008-03-14 12:05:33
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Piotr Pokrzywa: Panie Ministrze, rozmawiamy dosłownie kilka dni po podpisaniu przez GIODO i SMB „Kodeksu Dobrych Praktyk”. Wszyscy mamy nadzieję, że kończymy w ten sposób okres nienajlepszej współpracy i braku zrozumienia pomiędzy tymi podmiotami.

Michał Serzycki: Ja mam taką nadzieję. Cieszy mnie fakt, że to właśnie branża marketingu bezpośredniego, reprezentowana przez SMB, jest pierwszą, z którą podpisaliśmy wspomniane porozumienie. Jestem przekonany, że podpisany przez nas Kodeks stanowi doskonały przykład tzw. „miękkiego prawa”, które warto propagować. Sądzę więc, że za marketingiem bezpośrednim pójdą teraz inni.

PP: Co uważa Pan za najważniejsze osiągnięcia w swojej dotychczasowej kadencji?

Michał Serzycki: Niewątpliwie najistotniejszym osiągnięciem jest widoczna zmiana podejścia do zagadnień ochrony danych osobowych przez podmioty administracji państwowej, wymiar sprawiedliwości, samorządy terytorialne, urzędy celne i graniczne. Równie ważna jest zmiana nastawienia większości społeczeństwa – zarówno osób prywatnych, jak i podmiotów gospodarczych. Mam tu na myśli szeroko rozumianą wiedzę ogólną jak i tę bardziej szczegółową dotyczącą metod zbierania i wykorzystywania danych osobowych. Urzędnicy GIODO w ubiegłym roku przeszkolili bezpłatnie wiele podmiotów, kilka tysięcy osób. Stan wiedzy w tym zakresie uległ – moim zdaniem - radykalnej poprawie.

PP: Jaki jest aktualny status projektu Ustawy o ochronie danych osobowych? Z tego co wiem znajduje się on już u Marszałka Sejmu?

Michał Serzycki: Tak – projekt trafił do Marszałka na początku tego roku. Teraz trwają konsultacje – między innymi ze środowiskiem marketingu bezpośredniego. Mamy nadzieję, że konsultacje te przebiegną sprawnie, podobnie jak dalszy proces legislacyjny. Wskazać należy w tym miejscu, iż przedstawione przeze mnie Sprawozdanie zostało bardzo pozytywnie zaopiniowane przez komisję sejmową i uzyskało poparcie wszystkich czterech klubów parlamentarnych, co może dobrze rokować jeżeli chodzi o prace nad nowelizacją Ustawy.

PP: Proponowany projekt Ustawy zdecydowanie wzmacnia rolę GIODO. Proszę o komentarz do tych zmian.

Michał Serzycki: To prawda, proponowane zmiany wzmacniają rolę GIODO. Wzorem państw Unii Europejskiej chodzi o możliwość nakładania przez GIODO sankcji w postaci kar pieniężnych na podmioty łamiące zapisy Ustawy. Dotychczasowa praktyka nie rokuje bowiem najlepiej. Do chwili obecnej skierowaliśmy do organów ścigania 462 zawiadomienia o przypadkach naruszenia przepisów Ustawy. Zaledwie w 58 przypadkach zostały skierowane do sądów akty oskarżenia. Organy ścigania argumentują to „znikomą społeczną szkodliwością czynu”. Pragnę w tym miejscu jednak stanowczo podkreślić, że w świetle projektowanych zmian GIODO będzie najpierw musiał wyczerpać wszelkie środki wynikające z toku postępowania, a dopiero po ich zakończeniu można będzie nałożyć sankcję finansową. Proponowany wymiar kar pieniężnych wynosi od 1000 do 100 000 euro. Jest to średni pułap w stosunku do pozostałych krajów rozszerzonej UE. Wyższe kary może na przykład nakładać organ ds. ochrony danych osobowych w Grecji, na Słowacji czy w Hiszpanii.

PP: Jakie są najważniejsze strategicznie obszary dla najbliższej działalności GIODO?

Michał Serzycki: Niewątpliwie jest to Internet oraz zagadnienia związane z prawem pracy w kontekście ochrony danych osobowych. Zwłaszcza ten pierwszy, niezwykle dynamicznie rozwijający się obszar wymaga od nas wielu trafnych analiz. Będziemy w tym miejscu często sięgać do wzorców unijnych – jak chociażby brytyjskiego „Raportu o społeczeństwie pod nadzorem”.

PP: W wielu firmach członkowskich SMB właśnie trwają lub zostały zapowiedziane kontrole inspektorów GIODO. Czy jest to spowodowane jakimś szczególnym faktem?

Michał Serzycki: Są to wyłącznie rutynowe kontrole kolejnego sektora branżowego. Nie zostały spowodowane niczym szczególnym – na przykład wzrostem ilości skarg. Wręcz przeciwnie, z przyjemnością chce w tym miejscu powiedzieć, że ilość skarg dotyczących firm działających w obszarze marketingu bezpośredniego systematycznie spada i mamy tu już do czynienia z trwałą tendencją. Skargi – o ile się pojawiają – dotyczą przede wszystkim trzech płaszczyzn: - wymuszaniu zgód na udostępnienie danych innym podmiotom - nierespektowania lub zbyt długiego czasu reakcji na sprzeciw wobec uchybień w przetwarzaniu danych osobowych - niedopełnieniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 25 Ustawy Mówiąc o kontrolach GIODO chciałbym podkreślić jeszcze jeden bardzo istotny fakt – mamy sygnały, że na rynku pojawiły się firmy konsultingowe, które świadczą usługi w zakresie „przygotowania do kontroli GIODO”. Niektóre z tych firm konsultingowych wydają różnego rodzaju „certyfikaty”, które „potwierdzają” spełnianie standardów ochrony danych osobowych. Otóż – co pragnę z całą mocą podkreślić – te certyfikaty mogą jedynie potwierdzać „uczestnictwo w szkoleniu”, w żadnej mierze nie zwalniają danej firmy od przestrzegania zapisów Ustawy i stosowania się do zaleceń GIODO. W razie dalszych wątpliwości zapraszam na nasza stronę – www.giodo.gov.pl lub do bezpośredniego kontaktu z Biurem GIODO.

Ostatnie aktualności