UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
DOLiS–035–895/09
Wystąpienie z dnia 3 lipca 2009 r. do Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej jako odpowiedź na pismo jednego z senatorów podnoszące kwestię podawania do publicznej wiadomości, np. w ogłoszeniach gminnych, wyroków o skazaniu za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu.

Ostatnie aktualności