UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Uczelnie mogą monitorować losy absolwentów tylko za ich zgodą, 27.10.2011 r.
Zgoda absolwentów to jedyna podstawa uprawniająca uczelnie wyższe do pozyskiwania danych osobowych absolwentów na potrzeby monitorowania ich karier zawodowych.
Szkoły muszą dbać o ochronę danych osobowych, 18.10.2011 r.
Szkoły gromadzą wiele informacji o uczniach, ich rodzicach bądź opiekunach oraz o nauczycielach, a ich obowiązkiem jest właściwa ochrona tych danych.
Jak wykorzystywać dane w kampanii wyborczej, 19.08.2011 r.
Prowadząc marketing polityczny, trzeba przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych.
Kibicu, walcz o swoją prywatność!, 17.08.2011 r.
Kibice muszą przekazywać klubom piłkarskim tylko te dane osobowe, które służą ich identyfikacji niezbędnej dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Wiążące reguły korporacyjne ułatwiają transfer danych, 14.06.2011 r.
Przedsiębiorstwom o zasięgu międzynarodowym, które wdrożą europejskie normy ochrony danych osobowych, trzeba ułatwić przesyłanie danych wewnątrz korporacji.
Konferencja prasowa - jak dzieci i młodzież uczyć ochrony danych osobowych?, 2.06.2011 r.
Dbałości o ochronę prywatności i danych osobowych warto uczyć i dzieci, i dorosłych.
GIODO zakończył kontrolę systemu informatycznego GUS, 30.05.2011 r.
Zdaniem GIODO, przy realizacji spisu powszechnego GUS powinien zastosować wszelkie środki zmniejszające ryzyko nieautoryzowanego dostępu do danych.
Profilowanie to odrębny cel przetwarzania danych osobowych, 25.05.2011 r.
Tworzenie profili osobowościowych jest dopuszczalne, lecz może się odbywać po spełnieniu określonych warunków.
GIODO walczy o prywatność członków zarządów fundacji, 24.05.2011 r.
Zdaniem GIODO, nie ma powodu, aby w zamieszczanych w Internecie sprawozdaniach z działalności fundacji widniały prywatne adresy zamieszkania członków ich zarządów.
Rozwój technologiczny wymusza zmianę przepisów, 16.05.2011 r.
Rozwój nowych technologii wymusza dokonanie zmian przepisów dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych.
Będzie kontrola zabezpieczenia danych przy spisie powszechnym, 7.04.2011 r.
GIODO skontroluje, czy GUS właściwie zabezpiecza dane osobowe przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.
Trzeba zrewidować wdrożenie dyrektywy retencyjnej, 31.01.2011 r.
Tylko popełnienie najcięższych przestępstw powinno uzasadniać wykorzystywanie tzw. danych retencyjnych.

Ostatnie aktualności