UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Opinia 13/2011 w sprawie usług geolokalizacyjnych w inteligentnych urządzeniach przenośnych (WP185)

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2011-05-27
Wprowadził‚ informację: 2011-05-27 12:54:58
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Grupa Robocza Art. 29 przyjęła Opinię w sprawie usług geolokalizacyjnych w inteligentnych urządzeniach przenośnych.

W dniu 16 maja 2011 r. Grupa Robocza Art. 29 ds. Ochrony Danych przyjęła Opinię 13/2011 w sprawie usług geolokalizacyjnych w  inteligentnych urządzeniach przenośnych (WP185).

W Opinii zwrócono uwagę na istotę przetwarzania danych geolokalizacyjnych, biorąc pod uwagę obecnie stosowane technologie, takie jak telefonia komórkowa, systemy nawigacji satelitarnej czy też bezprzewodowy dostęp do Internetu (WI-FI). Zasygnalizowano również szerokie możliwości łączenia informacji z wielu źródeł, jakimi są z  jednej strony informacje o sygnałach otaczających nas stacji telefonii komórkowych i sygnałach systemów nawigacji satelitarnej, z drugiej zaś strony informacje dostępne na stronach internetowych serwisów geolokalizacyjnych systematycznie zbierane przez operatorów tych serwisów.

W Opinii wskazano na fakt, że użytkownicy smartphonów i tabletów noszą je przy sobie cały czas i urządzenia te pozwalają śledzić, w  jakich miejscach przebywają, w związku z czym kwestia ochrony prywatności jest tu bardzo istotna.

W dokumencie określono i oszacowano także zagrożenia ochrony prywatności wiążące się z korzystaniem z usług geolokalizacyjnych.

Ponadto w Opinii przeanalizowano podstawy prawne z punktu widzenia Dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych oraz ogólnych zasad ochrony prywatności.

We wnioskach przedstawiono zalecenia dla poszczególnych stron biorących udział w przedmiotowym procesie, zarówno dla operatorów systemów geolokalizacyjncyh, podmiotów świadczących usługi geolokalizacyjne, jak i producentów urządzeń i oprogramowania wykorzystywanego do świadczenia usług geolokalizacyjnych.

W zaleceniach tych wskazano m.in. na obowiązek informacyjny, prawa osób, których dane dotyczą, oraz okresy zatrzymywania danych:

W odniesieniu do obowiązku informacyjnego szczególnie zwrócono uwagę na fakt, że:

  • Informacje muszą być jasne, obszerne, zrozumiałe dla szerszej grupy odbiorców nie posiadających wiedzy technicznej oraz stale i  łatwo dostępne. Ważność zgody jest nierozerwalnie związana z jakością informacji na temat usługi.
  • Strony trzecie, takie jak operatorzy wyszukiwarek i  portali społecznościowych, mają kluczową rolę do wypełnienia, jeżeli chodzi o widoczność i jakość informacji dotyczących przetwarzania danych geolokalizacyjnych.

Jeżeli chodzi o prawa osób, których dane dotyczą, wskazano że:

  • Różni administratorzy informacji geolokalizaycjnych z  urządzeń przenośnych powinni umożliwić swoim klientom uzyskanie dostępu do ich danych o lokalizacji w formie zrozumiałej dla człowieka oraz pozwolić na ich poprawianie i usuwanie bez gromadzenia nadmiernych danych osobowych.
  • Osoby, której dane dotyczą mają również prawo dostępu do, poprawienia i usunięcia ewentualnych profili opartych na tych danych o  lokalizacji.
  • Grupa Robocza zaleca utworzenie (bezpiecznego) dostępu online.

Natomiast zalecenia dotyczące okresów zatrzymywania sformułowano następująco:

  • Dostawcy programów lub usług geolokalizacyjnych powinni wdrożyć polityki dotyczące zatrzymywania, aby zapewnić, że dane geolokalizacyjne lub profile powstałe w oparciu o te dane były usuwane po upłynięciu uzasadnionego okresu.
  • Jeżeli producent systemu operacyjnego i/lub administrator infrastruktury geolokalizacyjnej przetwarza unikalny numer taki jak adres MAC lub identyfikator UDID w odniesieniu do danych o  lokalizacji, unikalny numer identyfikacyjny może być przechowywany tylko przez maksymalnie 24 godziny, do celów operacyjnych.”

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2011-04-16
Wprowadził‚ informację: 2011-05-27 12:57:02
Ostatnio modyfikował: 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Grupa Robocza Art. 29 2011-05-16
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-08-29 11:01:11
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności