UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

DOLiS-035-2464/11

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2011-08-25
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2011-12-13 15:45:58
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Wystąpienie GIODO z dnia 23 sierpnia 2011 r. do Minister Zdrowia w sprawie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie podstaw prawnych dla zlecania informatycznej obsługi procesu przetwarzania danych osobowych przez administratorów danych przetwarzających dane osobowe pacjentów w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym wyspecjalizowanym w tym zakresie podmiotom (tzw. outsourcing), wraz z odpowiedzią oraz dalszą korespondencją.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa , Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2011-08-25
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2011-12-13 15:49:17
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Minister Zdrowia -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2011-12-13 15:49:18
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa , Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-03-08 12:58:40
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
[625.71K]
Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Minister Zdrowia -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-03-08 12:58:40
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa , Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-03-08 12:58:40
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
[557.15K]
Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Minister Zdrowia -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-03-08 12:58:40
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności