UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GIODO z polskim środowiskiem bankowym o unijnej reformie prawa, 11.07.2012 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2012-07-12
Wprowadził‚ informację: 2012-07-12 09:36:03
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:48:49

Z inicjatywy dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone projektowi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.

Biorąc pod uwagę przebieg obecnych prac legislacyjnych w Radzie UE oraz Parlamencie Europejskim, a także zgłaszanie w trakcie publicznych dyskusji licznych uwag i wątpliwości dotyczących przyszłych rozwiązań przyjętych przez Komisję Europejską, konieczna wydaje się  debata na ten temat wśród środowisk branżowych w Polsce. Zdaniem GIODO, ich stanowiska powinny stanowić cenny wkład w trwające prace.

Przeprowadzenie konsultacji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z przedstawicielami środowiska bankowego miało na celu przyjęcie takich rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych, które we właściwy sposób będą odpowiadały na obecne i przyszłe wyzwania sektora bankowego w Polsce.

Spotkanie odbyło się 11 lipca 2012 r. w Klubie Bankowca przy ul. Smolnej 6.

Ostatnie aktualności