UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Skargi i wnioski na podstawie art. 227 Kpa. oraz na podstawie art. 241 Kpa.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2012-02-08
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-02-08 11:55:45
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-08-24 13:29:36
 1. Skargi i wnioski wnoszone do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na podstawie art. 227 Kpa. oraz na podstawie art. 241 Kpa, przyjmowane są:
  • osobiście na piśmie  w godzinach pracy Urzędu wyłącznie w Kancelarii Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,  Warszawa ul. Stawki 2;
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
   Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
   ul. Stawki 2 01-193 WARSZAWA
  • za pośrednictwem faksu na numer: 22 531 03 01;
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres  kancelaria@giodo.gov.pl oraz poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub elektroniczną skrzynkę podawczą Biura GIODO.
  • ustnie do protokołu w siedzibie Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w godzinach pracy Urzędu
 2. W sprawach skarg i wniosków wznoszonych na podstawie art. 227 Kpa. oraz art. 241 Kpa. wyznaczona osoba przyjmuje obywateli w każdą środę w godz. 09:00 - 10.00.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5 poz. 46)  oraz przepisy Działu VIII ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2006 r. poz. 23).

Uwaga: przedstawiona procedura nie dotyczy skarg wnoszonych i rozpatrywanych w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych  wynikających z art. 12 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych.

Ostatnie aktualności