UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: Sprawa C-614/12 (Orzeczenie z dnia 16 października 2012 r.)
Sprawa dotyczyła rzekomo niewłaściwej implementacji przez Austrię art. 28 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE stanowiącego, że organ lub organy, które mają być powołane w celu kontroli stosowania przepisów przyjętych na mocy powyższej dyrektywy „postępują w sposób całkowicie niezależny przy wykonywaniu powierzonych im funkcji”.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie retencji danych (sprawy połączone C-203/15 i C-698/15)
TSUE wydał wyrok , w którym stwierdził, że państwa członkowskie nie mogą nakładać na operatorów telekomunikacyjnych ogólnego obowiązku zatrzymywania danych.

Ostatnie aktualności