UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Nowy projekt partnerski w ramach LdV
Biuro GIODO rozpoczyna realizację kolejnego projektu w ramach Programu LdV pt. „Zwiększanie świadomości w zakresie ochrony danych wśród pracowników zatrudnionych w krajach UE”
Ochrona prywatności w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników
W ramach Projektu Partnerskiego Leonardo da Vinci opracowano publikację „Ochrona prywatności w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników”

Ostatnie aktualności