UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

SEMINARIUM „Twoje dane –twoja sprawa" , 3.06.2013

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2013-05-28
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-05-28 14:10:01
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:57:11

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zorganizował seminarium podsumowujące III edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”, które odbyło się w dniu 3 czerwca  2013 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w godz. 11.00-16.15

Program edukacyjny Generalnego Inspektora o zasięgu ogólnokrajowym, realizowany pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka od wielu lat, stanowi inspirację do działań nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy poprzez swoje zaangażowanie i kreatywność pokazują, w jaki sposób można uczyć dzieci od najmłodszych  lat, przekazując trudne treści podczas lekcji i pogadanek, ale również poprzez gry i zabawy.

Tegoroczne seminarium dla uczestników Programu poświęcone szerokiemu spektrum zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności w ramach podejmowanych działań edukacyjnych, stanowiło interesujące forum wymiany poglądów i dobrych praktyk na temat edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony danych osobowych oraz podstawę merytorycznego przygotowania do realizacji kolejnej edycji Programu. Wśród zaproszonych gości wystąpili przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie. Niezwykle ciekawe prezentacje i przykłady podejmowanych działań realizowanych w ramach Programu  omówili liderzy III edycji -    szkoły i ośrodki  doskonalenia nauczycieli.

W ramach seminarium odbyło się:

  • uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Mam prawo do ochrony prywatności i danych osobowych” zorganizowanego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
  • uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu dla placówek objętych III edycją Programu, którego celem było promowanie najciekawszych inicjatyw mających
    na celu upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli,
  • część artystyczna – rapowana piosenka w wykonaniu uczniów kl.6 Szkoły  Podstawowej nr 132 im. Sandora Petofiego w Warszawie
  •  prezentacja działań podejmowanych przez szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli w ramach III edycji Programu,
  • pokaz filmów na temat ochrony danych osobowych nakręconych przez dzieci i młodzież,
  • wystawa prac konkursowych,
  • prezentacja działań Fundacji Dzieci Niczyje na temat ochrony danych osobowych dzieci w Internecie.

Seminarium było okazją do podsumowania działań  placówek objętych III edycją Programu w roku szkolnym 2012/2013, a tym samym do  interesującej wymiany doświadczeń i inspiracji do podejmowania ciekawych działań w przyszłości na podstawie wypracowanych przez uczestników Programu scenariuszy zajęć i innych materiałów edukacyjnych.

Dziękujemy za Państwa udział i zaangażowanie w realizację Programu oraz interesujące wystąpienia.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2013-05-31
Wprowadził‚ informację: Andrzej Mucha 2013-05-31 11:15:52
Ostatnio modyfikował: Andrzej Mucha 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności