UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Ochrona danych osobowych w praktyce sądów, 12.02.2013 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2013-02-14
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2013-02-14 15:39:33
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 13:06:24

Zasadom ochrony danych osobowych w sądach poświęcone było spotkanie GIODO z wrocławskimi sędziami.

 Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) 12 lutego 2013 r. wziął udział w zorganizowanym przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu spotkaniu z prezesami, dyrektorami, sędziami i pracownikami sądów, a także reprezentacją prokuratorów z tego regionu.

W czasie swojego wystąpienia pt. „Ochrona danych osobowych w praktyce sądów” GIODO omówił podstawowe pojęcia i zasady związane z ochroną danych osobowych. Zwracał uwagę na to, że sąd jest administratorem danych osobowych zarówno osób w nim zatrudnionych, jak i osób, których dane pozyskuje w związku z prowadzonymi sprawami, w związku z czym ciążą na nim określone obowiązki.

Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski mówił ponadto o roli GIODO w Systemie Informacyjnym Schengen, a także o tajemnicach zawodów prawniczych w kontekście uprawnień policji i służb bezpieczeństwa państwa.

Poruszył również problemy, z jakimi sądy mierzą się nie tylko w działalności orzeczniczej, ale w codziennym funkcjonowaniu. Przedstawił zagadnienia dotyczące zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych przez sądy.

Druga część spotkania miała charakter dyskusji i była okazją do zadawania GIODO pytań ściśle związanych z praktyką wymiaru sprawiedliwości. Dr Wojciech Wiewiórowski wyjaśniał wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych m.in. na potrzeby wokand sądowych czy udzielania informacji publicznej. Omawiał też praktyczne aspekty zabezpieczania sprzętu informatycznego.

Spotkanie z to było również okazją do przybliżenia jego uczestnikom problematyki reformy unijnego prawa ochrony danych osobowych oraz stanowiska, jakie w tej sprawie zajęła Krajowa Rada Sądownictwa.

Ostatnie aktualności