UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Raport Agencji Praw Podstawowych „Dostęp do środków odwoławczych w zakresie ochrony danych w państwach członkowskich UE”

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2014-03-04
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-03-10 15:13:58
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-03-10 15:24:43

W raporcie Agencji Praw Podstawowych „Dostęp do środków odwoławczych w zakresie ochrony danych w państwach członkowskich UE” przedstawiono wyniki projektu badawczego dotyczącego głównych wyzwań i przeszkód, jakie napotykają osoby podczas szukania ochrony po naruszeniu ochrony danych. Raport ten jest uzupełnieniem poprzedniego badania Agencji Praw Podstawowych (APP) dotyczącego roli krajowych organów ochrony danych w obszarze praw podstawowych oraz Opinii APP na temat propozycji pakietu reformy ochrony danych UE.

W raporcie wskazano czynniki utrudniające skuteczność mechanizmów odwoławczych, takie jak brak wiedzy na temat ochrony danych zarówno wśród osób indywidualnych, jak i prawników czy sędziów. Wskazano również, że przy braku wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych, ciężar skutecznego zapewniania ochrony danych spada na organy ochrony danych.

Przedstawiając Unii Europejskiej i jej państwom członkowskim sugestie, w jaki sposób należy wzmocnić rolę organów ochrony danych i prawników, jak i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, raport przyczynia się do tego, że środki prawne w obszarze ochrony danych osobowych stają się bardziej dostępne w całej UE.

Tytuł raportu w oryginale brzmi: „Access to data protection remedies in EU Member States”. W chwili obecnej dokument ten dostępny jest tylko w angielskiej wersji językowej na stronie internetowej Agencji Praw Podstawowych UE:

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-access-data-protection-remedies_en.pdf

Ostatnie aktualności