UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Czy dzieci wiedzą jak ważna jest ochrona prywatności?
W ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych, zwracamy uwagę najmłodszych członków społeczeństwa na kwestię bezpieczeństwa i ochrony prywatności w Internecie.
OCHRONA DANYCH W SIECI - materiały dla nauczycieli.
GIODO i MAC uświadamiają, jak w sposób bezpieczny dzieci powinny korzystać z sieci.
Konkurs dla uczniów i warsztaty dla nauczycieli.
GIODO zachęca dzieci i młodzież do zainteresowania się problematyką ochrony prywatności i danych osobowych poprzez twórcze przedstawienie swoich przemyśleń na ten temat.
„Złote pióro programu" - wyróżnienie GIODO w konkursie dla placówek.
Zapraszamy placówki objęte V edycją Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane-twoja sprawa (…)”, do udziału w konkursie.
Wyniki konkursów w ramach programu „Twoje dane-twoja sprawa”
Celem konkursów było promowanie najciekawszych inicjatyw i infografik mających na celu upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności.

Ostatnie aktualności