UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Seminarium podsumowujące V edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa” – 28 maja 2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-04-24
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-04-23 11:04:54
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2015-06-29 15:47:51

W dniu 28 maja 2015 roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, Generalny Inspektor zorganizował seminarium dla uczestników V edycji Programu „Twoje dane - twoja sprawa (...)” – nauczycieli, dyrektorów szkół i ośrodków doskonalenia nauczycieli, jak również dla przedstawicieli sektora oświaty oraz ekspertów w dziedzinie edukacji  na rzecz bezpieczeństwa w szkołach.

Tegoroczne seminarium poświęcone zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem młodzieży szkolnej i ochroną danych osobowych, zostało rozpoczęte uroczystym wręczeniem nagród laureatom konkursów zorganizowanych w ramach V edycji Programu. W części oficjalnej seminarium udział wzięli patroni honorowi Programu - Pani Urszula Augustyn, Zastępca Ministra Edukacji Narodowej oraz Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.

Pani dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wręczała nagrody i wyróżnienia wraz z zaproszonymi gośćmi. Specjalne wyróżnienie Generalnego Inspektora - statuetkę „Złote Pióro Programu”, tablet ufundowany przez firmę Orange Polska, telewizor ufundowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, wyróżnienie Minister Edukacji Narodowej i wyróżnienie Kuratorium Oświaty w Warszawie otrzymało Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie za zajęcie I miejsca w konkursie na najciekawszą inicjatywę edukacyjną realizowaną w ramach V edycji Programu. Wyróżnienie zostało przyznane za bardzo dobrze przygotowaną pracę konkursową pt. „Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi dla społeczności lokalnej: GIODO – ważna sprawa” i realizację Dzielnicowego Konkursu Plastycznego „GIODO-ważna sprawa”. 

Zazaskakujące pomysły związane z realizacją obchodów I Ogólnoszkolnego Dnia Ochrony Danych oraz ciekawe autorskie scenariusze zajęć, Pani Edyta Bielak Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wyróżniła Zespół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu, który otrzymał tablet ufundowany przez firmę Orange Polska i wyróżnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej za zajęcie II miejsca ww. konkursie.

Natomiast za interesujący pomysł na zaangażowanie uczniów w organizację uroczystego apelu oraz przygotowanie scenariusza obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych i  przeprowadzenie akademii na forum szkoły połączonej z interaktywną zabawą, prezentacją multimedialną „Nie bądź gapa! Chronić dane – ważna sprawa!" i rozstrzygnięciem konkursu plastycznego Zespół Szkolno -Przedszkolny im. Króla Kazimierza Wielkiego w Binarowej zajął III miejsce i otrzymał tablet ufundowany przez firmę Orange oraz wyróżnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Natomiast uczniom - laureatom konkursu na najciekawsze infografiki na temat ochrony prywatności i danych osobowych, nagrody i wyróżnienia wręczyli:

 • Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.
 • Pan Grzegorz Nitkiewicz, Prezes Śląskiej Sieci Metropolitarnej Sp. z o.o.
 • Pan Włodzimierz Schmidt, Prezes Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB
 • Pan Piotr Marczuk, Microsoft Sp. z o.o.
 • Pani Barbara Słomczyńska, Pan Zdzisław Młodziejewski, Kuratorium Oświaty w Warszawie
 • Pan Marek Januszewicz, Orange Polska

Serdecznie dziękujemy instytucjom za wsparcie i ufundowane nagród oraz wyróżnienia dla laureatów konkursu dla uczniów oraz placówek zaangażowanych w realizację Programu m.in.:

 • Ministrowi  Administracji i Cyfryzacji za ufundowanie nagrody głównej - telewizora dla laureata konkursu dla placówek za zajęcie I miejsca,
 • Minister Edukacji Narodowej za przyznanie wyróżnień dla laureatów konkursu dla placówek,
 • Rzecznikowi Praw Dziecka za ufundowanie wyróżnień dla laureatów konkursu dla uczniów,
 • Prezesowi Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB za ufundowanie nagród (trzech tabletów) dla laureatów konkursu za zajęcie II  miejsca (ex aequo) w konkursie na infografikę na temat ochrony prywatności i danych osobowych,
 • Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty w Warszawie za wyróżnienia dla laureatów konkursu dla uczniów i konkursu dla placówek z terenu województwa mazowieckiego,
 • Prezesowi Śląskiej Sieci Metropolitarnej Sp. z o.o. za ufundowanie nagrody głównej – iPod dla laureata konkursu dla uczniów za zajęcie I miejsca,
 • Orange Polska za ufundowanie nagród (trzech tabletów) dla laureatów konkursu dla placówek za zajęcie I-III miejsca oraz wyróżnień dla uczniów,
 • Microsoft Sp. z o.o. za ufundowanie nagród (trzy zestawy multimedialne) dla laureatów konkursu dla uczniów za zajęcie III miejsca (ex aequo).

Szczegółowe informacje nt. organizowanych konkursów GIODO w ramach V edycji znajdują się na stronie internetowej pod adresem:

Kolejną sesję podczas seminarium rozpoczęła część artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli Publicznego Gimnazjum nr 18 im. Prof. Jana Karskiego w Łodzi oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Binarowej. Podczas przedstawienia młodzież szkolna zaprezentowała scenki dotyczące różnych sytuacji służbowych i prywatnych, w których może dojść do nieuprawnionego udostępnienia danych osobowych np. u księgowego, na portalach społecznościowych, w biurze podróży. Następnie omówione zostały działania zorganizowane przez Biuro GIODO w ramach V edycji Programu, a uczestnicy Programu zaprezentowali prace konkursowe – ciekawe i inspirujące inicjatywy edukacyjne realizowane w różnych częściach Polski.

W sesji II zostały przedstawione projekty edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Podkreślona została kluczowa rola rodziców w kształtowaniu odpowiedzialnych i bezpiecznych podstaw u dzieci oraz  wsparcia instytucji i władz lokalnych w realizacji Programu. Interesujące prezentacje i przykłady dobrych praktyk w edukacji o ochronie danych osobowych stanowiły cenne źródło wiedzy na temat możliwości realizacji Programu w każdej szkole oraz inspirację do ciekawych zajęć z uczniami.

Wydarzeniem towarzyszącym seminarium były warsztaty dla młodzieży „Trzęsienie danych” prowadzone przez przedstawiciela Fundacji Panoptykon oraz wystawa prac konkursowych uczniów – infografik na temat ochrony prywatności i danych osobowych. Uczestnicy seminarium mieli również możliwość skorzystania z bezpłatnych materiałów edukacyjnych, jak również konsultacji z ekspertami Biura GIODO.

Seminarium było okazją do ciekawych dyskusji i podsumowania działań na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli, które były realizowane w roku szkolnym 2014/2015.

Dziękujemy uczestnikom V edycji Programu - wszystkim dyrektorom szkół i ośrodków, koordynatorom Programu, konsultantom i doradcom metodycznym, nauczycielom i uczniom za działania na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli w całej Polsce, jak również  interesujące wystąpienia podczas organizowanych przez nas wydarzeń. Dzięki Państwa zaangażowaniu inicjatywa edukacyjna Generalnego Inspektora jest realizowana od 5 lat z takim dużym sukcesem, a współpraca całej społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym przynosi wymierne rezultaty. Statystycznie rocznie Program realizuje ok. 3000 nauczycieli oraz 30000 uczniów w całej Polsce, którzy angażują społeczność szkolną i środowisko lokalne.

Serdecznie Państwu gratulujemy ciekawych prac konkursowych i życzymy równie owocnej współpracy z Biurem GIODO w kolejnych latach na rzecz upowszechniania idei ochrony danych osobowych i prawa do prywatności.

Zapraszamy do kolejnej edycji Programu „Twoje dane – twoja sprawa”!

Patronat honorowy Programu

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-05-27
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-05-27 15:46:43
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2015-06-24 12:56:57

Ostatnie aktualności