UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Wyniki konkursów w ramach programu „Twoje dane-twoja sprawa”

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-05-11
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-05-11 15:05:05
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-05-22 10:42:16

ZŁOTE PIÓRO PROGRAMU „TWOJE DANE-TWOJA SPRAWA” – WYNIKI KONKURSU GIODO DLA SZKÓŁ I OŚRODKÓW DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W RAMACH PROGRAMU „TWOJE DANE-TWOJA SPRAWA”.

Celem konkursu zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych było promowanie najciekawszych inicjatyw mających na celu upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli.

Przedmiotem oceny były  najciekawsze inicjatywy edukacyjne podjęte przez szkoły i ośrodki doskonalenia nauczycieliw ramach V edycji Programu, które zostały opisane w formie sprawozdania i przekazane w terminie (do dnia 17 kwietnia 2015 roku) wraz z załącznikami dokumentującymi i ilustrującymi podjęte działania. Udział w konkursie był dobrowolny i bezpłatny.

W konkursie udział wzięło 16 szkół i 1 ośrodek doskonalenia nauczycieli. Spośród nadesłanych na Konkurs zgłoszeń, dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, na podstawie oceny dokonanej przez Komisję Konkursową w składzie: Pani Urszula Góral, Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Pan Paweł Makowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Pani Marta Mikołajczyk, Koordynator Programu  - w dniu 28 maja 2015 roku wyróżni następujących laureatów:

 • I miejsce i „Złote Pióro Programu” – Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.

Wyróżnienie zostanie przyznane za bardzo dobrze przygotowaną pracę konkursową pt. „Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi dla społeczności lokalnej: GIODO – ważna sprawa” i realizację Dzielnicowego Konkursu Plastycznego „GIODO-ważna sprawa”.  Praca pokazuje jak wciekawy i prosty sposób można zwrócić uwagę na instytucję, która stoi na straży ochrony danych osobowych poprzez organizację konkursu plastycznego dla najmłodszych. Propagowanie wiedzy na temat ochrony danych osobowych i ochrony wizerunku wśród lokalnej społeczności: uczniów szkół podstawowych, nauczycieli, rodziców, mieszkańców dzielnicy Ursus stanowi kluczowy element realizacji Programu. Zaangażowanie uczniów Gimnazjum, a także zainteresowanie tematyką uczniów szkół podstawowych na terenie gminy, ich rodziców i nauczycieli, ale również podkreślenie wagi i istoty ochrony danych osobowych uczniów przez Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa oraz lokalną telewizję stanowi o szerokim zasięgu podjętych działań. Dzięki takim inicjatywom, nie tylko uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół pozytywnie odnoszą się do idei programu, ale również rodzice uczestniczący w uroczystości wręczenia nagród i oglądający wystawy prac swoich dzieci podkreślają, że takie działania są potrzebne dla przyszłości ich dzieci.Współpraca całej społeczności szkolnej, rodziców i środowiska lokalnego w celu upowszechnienia wiedzy i podkreślenia potrzeby edukacji w tym zakresie powinno stanowić podstawowy element realizacji Programu i szkolnej edukacji.

 • II miejsce – Zespół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu

Wyróżnienie zostanie przyznanebardzo dobrze przygotowaną pracę konkursową i zaskakujące pomysły szkoły ponadgimnazjalnej związane z realizacją obchodów I Ogólnoszkolnego Dnia Ochrony Danych oraz ciekawe autorskie scenariusze zajęć (język niemiecki: Personaldaten – Film Psychoterror im Internet”, Wiedza o społeczeństwie: Ochrona danych osobowych a postępowanie sądowe, Podstawy działalności gospodarczej: Prawa autorskie i dane osobowe, Informatyka: Prawa autorskie i zagrożenia komputerowe. Bezpieczeństwo i ochrona danych w Sieci. Netykieta.) odnoszące się do podstawy programowej. Praca przedstawia dokładnie zaplanowane działania, bardzo interesujące pomysły na realizację Programu, a co istotne powiązanie teorii z praktyką. Ciekawym przykładem spośród wielu działań w ramach obchodów Dnia był Konkurs fryzjerski „Dane osobowe w Sieci” – przedmiotem  oceny były fryzury przygotowane według haseł na plakacie (tematy: Selfie tu! Selfie tam! Czy tożsamość jeszcze mam? – ochrona wizerunku w sieci, Bezpieczeństwo w Internecie bezpieczeństwem we Wszechświecie – ochrona danych osobowych w Internecie, Twoje dane osobowe są jak tajemnice bankowe! – zabezpieczenia haseł i polityka prywatności na portalach społecznościowych oraz przy korzystaniu z e-usług ). Tematyka omówiona w oparciu o bieżące informacje i tematy poruszane przez Biuro GIODO w kontekście przetwarzania danych pacjentów, konsumentów oraz ciekawe testy wiedzy opracowane w oparciu o kluczowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych. Zaskakujące pomysły na prezentację tematyki poprzez realizację zadań zawodowych uczniów.

 • III miejsce – Zespół Szkolno -Przedszkolny w Binarowej (Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole)  im. Króla Kazimierza Wielkiego

Wyróżnienie zostanie przyznane za interesujący pomysł na zaangażowanie uczniów w organizację uroczystego apelu poprzez przygotowanie scenariusza obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych i praktyczne przeprowadzenie akademii na forum szkoły. Apel został połączony z  interaktywną zabawą, prezentacją multimedialną „Nie bądź gapa! Chronić dane – ważna sprawa!" i rozstrzygnięciem konkursu plastycznego.

Podczas apelu została podkreślona istotna rola ochrony danych osobowych, odczytano list Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z okazji IX Dnia Ochrony Danych Osobowych, a uczestnicy odpowiadali na pytania w formie quizu z zakresu ochrony danych osobowych przygotowane na podstawie broszury dla nauczycieli. Jeżeli odpowiedź nie została udzielona przez publiczność to odpowiedzi udzielała „wzorcowa klasa GIODO” – uczniowie klasy I gimnazjum. Podczas apelu zostały rozdane ulotki promujące akcję „Twoje dane- twoja sprawa”. Apel poprzedziła realizacja scenek na godzinach wychowawczych. Zaangażowanie uczniów w przygotowanie scenariusza apelu oraz prezentacji „Nie bądź gapa! Chronić dane – ważna sprawa!" pozwoliło na kreatywność uczniów i głębsze zainteresowanie tematyką uczniów. Scenariusz ma charakter uniwersalny i można przeprowadzić go w każdej szkole.

Wyżej wymienieni zwycięzcy Konkursu za zajęcie I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. 

 • Wyróżnienia – upominki i dyplomy:
  1. Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie
  2. Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  3. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
  4. Gimnazjum im. Jana Benedykta Solfy w Trzebielu
  5. Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary – Malewskiej w Olsztynie
  6. Szkoła Podstawowa w Kroczycach
  7. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach

Uroczyste wręczenie nagród, upominków i dyplomów odbędzie się podczas seminarium podsumowującego V edycję Programu w dniu 28 maja 2015 roku o godz. 10.00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66. Dodatkowo wybrani przez Organizatora uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni na ww. seminarium do wystąpienia i zaprezentowania pracy konkursowej.

Laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy, zaś wszystkim autorom nadesłanych prac dziękujemy za udział i zaangażowanie.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRACACH DZIECI - WYNIKI KONKURSU GIODO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W RAMACH PROGRAMU „TWOJE DANE-TWOJA SPRAWA. SKUTECZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – INICJATYWA SKIEROWANA DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI”.

Ogólnopolski głos dzieci i młodzieży na temat ochrony prywatności i danych osobowych przedstawiają infografiki przygotowane przez uczniów polskich szkół.

Generalny Inspektor zorganizował konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu „Twoje dane-twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych – inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli” w celu głębszego zainteresowania uczniów problematyką ochrony prywatności i danych osobowych.

Spośród 79 prac nadesłanych na Konkurs, dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, na podstawie oceny dokonanej przez Komisję Konkursową Biura GIODO w składzie: Pani Urszula Góral, Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Pan Paweł Makowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Pani Marta Mikołajczyk, Koordynator Programu , jak również przedstawicieli Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie: Pani Grażyna Gregorczyk oraz Pani Izabelę Rudnicką, wyłonił następujących laureatów konkursu:

 • I miejsce – nagroda główna

  Kacper Lisiewski (16 lat),  Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

 • II miejsce - ex aequo – trzy nagrody

  Eliza Kmiecicka (15 lat), Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Piłsudskiego w Warszawie Natalia Pisarczyk (14 lat), Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Piłsudskiego w Warszawie Joanna Mordak (16 lat), Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

 • III miejsce - ex aequo – trzy nagrody

  Arkadiusz  Ziółkiewicz (15 lat), Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi Julia Sosińska (14 lat), Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Piłsudskiego w Warszawie Anna Bronicka (14 lat)  i Sara Szczepkowska (14 lat) , Gimnazjum nr 4 w Płocku

 • Wyróżnienia:

  Wiktoria Wieczorek (15 lat), Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Piłsudskiego w Warszawie Michalina Woszczyk (16lat), Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Marcin Dyszkiewicz (15 lat), Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Aleksandra Kmiecik ( 10 lat) Zespół Szkół Miejskich nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6 w Jaśle Karolina Woźniak (13 lat), Publiczne Gimnazjum im. K.Kieślowskiego w Mieroszowie Karolina Wrońska (15 lat) i Żaneta Przewodowska (15 lat) , Miejski Zespół Szkół nr 1, Gimnazjum nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Ciechanowie

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas seminarium podsumowującego V edycję Programu w dniu 28 maja 2015 roku o godz. 10.00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66. Dodatkowo ww. prace laureatów konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie podczas ww. seminarium.

Laureatom serdecznie gratulujemy, zaś wszystkim autorom nadesłanych prac dziękujemy za udział i zaangażowanie oraz ciekawe prace.

Załączone pliki

[1.43M]
Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-05-11
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-05-11 15:48:46
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-05-22 10:42:16
[1.24M]
Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-05-11
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-05-11 15:48:46
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-05-22 10:42:16
[0.99M]
Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-05-11
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-05-11 15:48:46
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-05-22 10:42:16
[260.32K]
Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-05-11
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-05-11 15:48:45
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-05-22 10:42:16
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-05-11
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-05-11 15:48:45
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-05-22 10:42:16
[813.96K]
Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-05-11
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-05-11 15:48:45
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-05-22 10:42:16
[471.08K]
Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-05-11
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-05-11 15:48:44
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-05-22 10:42:16
[1.03M]
Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-05-11
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-05-11 15:48:44
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-05-22 10:42:16
[442.25K]
Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-05-11
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-05-11 15:48:44
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-05-22 10:42:16
[606.75K]
Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-05-11
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-05-11 15:48:44
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-05-22 10:42:16
[908.88K]
Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-05-11
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-05-11 15:48:43
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-05-22 10:42:16
[426.51K]
Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-05-11
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-05-11 15:48:43
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-05-22 10:42:16
[1.19M]
Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-05-11
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-05-11 15:50:57
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-05-22 10:42:16

Ostatnie aktualności