UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Powstał informator o telefonach pomocowych

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-12-04
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2014-12-04 12:12:58
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2016-04-19 08:27:45

Efektem współpracy Koalicji Infolinii jest przewodnik po telefonach pomocowych - infoliniach.

Publikacja zawiera informacje dotyczące telefonów pomocowych prowadzonych przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Osoby szukające pomocy lub porady łatwo sprawdzą, do kogo  powinny zadzwonić, aby je otrzymać.

Bowiem, jak ustalił RPO – inicjator projektu – często zdarza się, że wiele osób ma problem z dotarciem do właściwej instytucji, która jest odpowiedzialna za konkretną, wymagającą załatwienia, sprawę. Informator – zawiera podstawowe informacje o poszczególnych infoliniach, m.in. o zakresie ich działania, ich pracownikach czy godzinach pracy i ma na celu ułatwienie w dotarciu do odpowiedniego adresata w sytuacji, gdy mamy problem.

Spotkanie inauguracyjne Koalicji Infolinii odbyło się 13 czerwca 2013 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 14 infolinii i telefonów pomocowych. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych reprezentowała Małgorzata Kałużyńska-Jasak, dyrektor Zespołu Rzecznika Prasowego odpowiedzialnego za funkcjonowanie Infolinii w Biurze GIODO.

Porozumienie ma charakter otwarty co oznacza, że mogą do niego przystąpić również inne instytucje udzielające telefonicznej pomocy.

Ponadto Koalicja przyczynia się do podnoszenia poziomu udzielanej pomocy oraz umożliwia wzajemną wymianę, doświadczeń, organizowanie wspólnych szkolenia, oraz jak i wypracowanie jednolitych standardów w zakresie poradnictwa telefonicznego.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 2014-12-04
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2014-12-04 13:29:01
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2016-04-19 08:27:45

Ostatnie aktualności