UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Ściślejsza współpraca GIODO z Uniwersytetem Warszawskim, 7.05.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2015-05-07
Wprowadził‚ informację: Joanna Pytlik 2015-05-11 08:05:10
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 13:19:02

 

GIODO zacieśni i sformalizuje współpracę z Uniwersytetem Warszawskim – uzgodniono podczas spotkania 7 maja 2015 r.

Po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, zwiększającej rolę, ale i wymagania w stosunku do administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), zapotrzebowanie na szkolenie ekspertów w dziedzinie ochrony danych osobowych będzie rosło – zgodnie uznali uczestnicy spotkania na UW: dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO oraz prof. dr hab. Krzysztof Rączka, dziekan Wydziału Prawa i Administracji, dr Barbara Godlewska-Bujok i dr Arwid Mednis – pracownicy naukowi tej uczelni.

Władze UW, chcąc w jak najlepszym stopniu sprostać rynkowemu zapotrzebowaniu, planują podjęcie ścisłej współpracy z GIODO i zamierzają rozszerzyć ofertę edukacyjną skierowaną do osób zainteresowanych podnoszeniem wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych.

Podczas spotkania dr Edyta Bielak-Jomaa dzieliła się swoimi doświadczeniami z Uniwersytetu Łódzkiego, na którym pracowała do chwili objęcia funkcji GIODO. Powołała tam i kierowała od 2012 r. Podyplomowym Studium Ochrony Danych Osobowych, a od 2013 r. – Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Mogą być one pomocne przy wyborze formy kształcenia ekspertów przez przedstawicieli warszawskiej uczelni.

Wspólne rozmowy dotyczyły też tego, jakie zagadnienia powinny znaleźć się w programie kształcenia. Wśród tematów, które należałoby w nim uwzględnić wymieniano ochronę prywatności, dostęp do informacji publicznej, ochronę informacji niejawnych czy inne tajemnice prawnie chronione.

Ze strony GIODO padła propozycja odbywania przez studentów UW praktyk w Biurze Generalnego Inspektora.

Tematem spotkania była również kwestia organizacji wspólnych konferencji i debat naukowych.

Ostatnie aktualności