UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy po zgłoszeniu ABI należy zgłaszać zbiory danych do Generalnego Inspektora?

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2015-01-19
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2015-01-19 14:01:54
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2016-08-24 13:29:36

Zależy o jakie zbiory chodzi.

  1. W przypadku zbiorów tzw. danych wrażliwych, tj. danych należących do kategorii danych wskazanych w art. 27 ust. 1 u.o.d.o., nadal istnieje obowiązek zgłoszenia takich zbiorów danych do rejestracji GIODO przed rozpoczęciem przetwarzania (art. 40 u.o.d.o.).
  2. Jeśli chodzi o zbiory danych osobowych nie zawierające danych wskazanych w art. 27 ust. 1 u.o.d.o. nie istnieje obowiązek ich zgłaszania do GIODO, jeśli administrator danych powołał ABI i zgłosił go do GIODO. Obowiązek prowadzenia jawnego rejestru takich zbiorów danych (zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 u.o.d.o.) przechodzi wówczas na ABI.

Rejestr ten ma być prowadzony przez ABI u administratora danych i obejmować wszystkie zbiory danych prowadzone przez tego administratora danych (z wyjątkiem zbiorów danych wyłączonych dotychczas z obowiązku zgłoszenia do rejestracji GIODO i ujętych w art. 43 ust. 1 u.o.d.o.). ABI powinien zatem ująć w swoim rejestrze również zbiory uprzednio (przed 1 stycznia 2015 r.) zgłoszone do GIODO (w tym zbiory zawierające dane wrażliwe). 

Ostatnie aktualności