UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

REJESTRACJA KROK PO KROKU

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-04-14
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-04-14 15:29:18
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2015-03-11 10:59:52

 

Zasady dotyczące rejestracji zbiorów danych osobowych, w tym obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych, obligatoryjna treść zgłoszenia oraz przypadki, w których administrator danych zwolniony jest z obowiązku rejestracji, określone zostały w rozdziale 6 ustawy o ochronie danych osobowych - Rejestracja zbiorów danych osobowych.
 

OGÓLNOKRAJOWY REJESTR

Jednymi z ustawowych (art. 12 ust. 3) zadań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) są prowadzenie ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach.

Realizując to zadanie, GIODO przyjmuje m.in. zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji, rozpatruje nadesłane wnioski pod względem spełnienia wymogów ustawowych, a w przypadku, gdy wymogi te są spełnione, wpisuje zbiór do prowadzonego „Ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych”. Zbiór może zostać wpisany do rejestru jeżeli postępowanie rejestracyjne wykaże, że nie zachodzi żadna z przesłanek odmawiających rejestracji, zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, prowadzony przez GIODO rejestr zbiorów jest rejestrem jawnym. Osoby zainteresowane mogą przeglądać go w Biurze GIODO albo za pośrednictwem elektronicznej platformy e-GIODO, która umożliwia przeszukiwanie według wielu kryteriów, takich jak np. nazwa zbioru, nazwa administratora danych, siedziba administratora, REGON.

Jednymi z ustawowych (art. 12 ust. 3) zadań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) są prowadzenie ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach.

Realizując to zadanie, GIODO przyjmuje m.in. zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji, rozpatruje nadesłane wnioski pod względem spełnienia wymogów ustawowych, a w przypadku, gdy wymogi te są spełnione, wpisuje zbiór do prowadzonego „Ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych”. Zbiór może zostać wpisany do rejestru jeżeli postępowanie rejestracyjne wykaże, że nie zachodzi żadna z przesłanek odmawiających rejestracji, zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, prowadzony przez GIODO rejestr zbiorów jest rejestrem jawnym. Osoby zainteresowane mogą przeglądać go w Biurze GIODO albo za pośrednictwem elektronicznej platformy e-GIODO, która umożliwia przeszukiwanie według wielu kryteriów, takich jak np. nazwa zbioru, nazwa administratora danych, siedziba administratora, REGON.

Ostatnie aktualności