UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Patronaty Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-03-18
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-03-18 11:03:33
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-03-18 11:24:50
 1. Konferencja naukowa "Bezpieczeństwo technologii biometrycznych - ochrona danych biometrycznych". Organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Warszawa, 9 grudnia 2011 r.
 2. IV Konferencja Central European Electronic Card - Warsaw 2011. Organizator: Medien Service. Warszawa, 30 listopada - 1 grudnia 2011 r.
 3. IV Międzynarodowa Konferencja „Jakość w działaniu na rzecz bezpieczeństwa państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy europejskiej". Organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi oraz Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie. Józefów, 21 listopada 2011 r.
 4. Forum IAB połączone z targami Internet Poland oraz galą konkursu kreatywnego MIXX - AWARDS. Organizator: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Warszawa, 8-9 listopada 2011 r.
 5. Ogólnopolska konferencja „Wyzwania XXI wieku czyli nieświadomość bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i nie tylko”. Organizator: TÜVPOL Sp. z o.o. Wrocław, 21 października 2011.
 6. Konferencja "Nadzór niekontrolowany? Nowe wyzwania dla wolności". Organizator: Fundacja Panoptykon. Warszawa, 11 października 2011 r.
 7. Konferencja „Cloud Computing 2011”. Organizator: tygodnik Computerworld. Warszawa, 20-21 października 2011 r.
 8. Trzecia edycja konferencji naukowej „Bezpieczeństwo w Internecie”. Organizator: Uniwersytet Karola Stefana Wyszyńskiego, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Naukowe Centrum Prawno - Informatyczne. Warszawa, 8-9 czerwca 2011 r.
 9. VII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych, Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Spała, 25-27 maja 2011 r.
 10. Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce 2011, pod hasłem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenach mało zurbanizowanych". Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne. Warszawa, 18 maja 2011 r.
 11. Konferencja „NIE DAJ SIĘ ZŁAPAĆ W SIEĆ! - prawa autorskie, bezpieczeństwo i dobra osobiste w Internecie". Organizator: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz ELSA Lublin. Lublin, 16-18 maja 2011 r.
 12. Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2011 "Lepsze życie w społecznościach lokalnych z Technikami Komunikacyjnymi i Informacyjnymi". Organizator: Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Warszawa, maj 2011 r.
 13. Ogólnopolska konferencja naukowa „Zabezpieczenie danych osobowych - aktualny stan prawny a rzeczywiste potrzeby". Organizator: Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej i Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Warszawa, 28 marca 2011 r.
 14. II Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 „Aktualne problemy prawa oświatowego". Organizator: miesięcznik "Dyrektor Szkoły". Warszawa, 24 marca 2011 r., Szczecin, 7 kwietnia 2011 r.
 15. Konferencja naukowa „Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym". Organizator: Wydział Prawa i Administracji UW. Warszawa, 21 marca 2011 r.
 16. III edycja konferencji „Między wolnością a bezpieczeństwem w szkole". Organizator: Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu. Zabrze, 24 lutego 2011 r.

 

Ostatnie aktualności