UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
RUSZA VI EDYCJA PROGRAMU EDUKACYJNEGO TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA
GIODO zaprasza szkoły do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Jego celem jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności - zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Placówkom, które zgłoszą się do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu, GIODO zapewnia materiały edukacyjne i specjalistyczne szkolenia.
Szkolenie dla uczestników VI edycji Programu "Twoje dane - twoja sprawa", 22-23 października 2015 r.
Szkolenie dla uczestników VI edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane - twoja sprawa" odbyło się w dniach 22-23 października 2015 roku w Warszawie.
Konkurs na scenariusz lekcji z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności
GIODO zaprasza nauczycieli do opracowania scenariuszy lekcji, które wzbogacą tradycyjny program nauczania o elementy poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych.
Konkurs na scenariusz lekcji z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności rozstrzygnięty.
Konkurs skierowany był do nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
"Złote pióro Programu" - konkurs dla placówek na najlepszą inicjatywę edukacyjną
Zapraszamy szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli objęte VI edycją Programu do udziału w konkursie.
Konkurs fotograficzny dla uczniów
Zapraszamy dzieci i młodzież do zabawienia się w fotoreporterów, którzy w formie zdjęć lub fotoreportażu przedstawią sytuacje z życia codziennego.
Wyniki konkursów w ramach VI edycji Programu „Twoje dane-twoja sprawa”
ZŁOTE PIÓRO PROGRAMU „TWOJE DANE-TWOJA SPRAWA”-WYNIKI KONKURSU GIODO DLA SZKÓŁ I OŚRODKÓW DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W RAMACH PROGRAMU „TWOJE DANE-TWOJA SPRAWA” Celem konkursu było promowanie najciekawszych inicjatyw mających na celu upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli. Przedmiotem oceny były najbardziej interesujące inicjatywy edukacyjne, które zostały podjęte przez szkoły i ośrodki doskonalenia nauczycieli w ramach VI edycji Programu, które opisano i przesłano do dnia 16 maja 2016 r. wraz z załącznikami dokumentującymi i ilustrującymi podjęte działania. Udział w konkursie był dobrowolny i bezpłatny. W konkursie wzięło udział 12 szkół i 1 ośrodek doskonalenia zawodowego nauczycieli. Spośród nadesłanych na Konkurs zgłoszeń, dr Edyta Bielak – Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, na podstawie oceny dokonany przez Komisję Konkursowej w składzie: Pani Urszula Góral, Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Pan Paweł Makowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Pani Anna Dudkowska, Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej – w dniu 30 maja 2016 r. postanowiła nagrodzić następujących laureatów: I miejsce i „Złote Pióro Programu”- Publiczne Gimnazjum nr 18 im. prof. Jana Karskiego za inicjatywę edukacyjną - Gra planszowa-edukacyjna „Twoje dane – Twoja sprawa” II miejsce - Gimnazjum nr 131 im. K. K. Baczyńskiego w Warszawie za inicjatywę edukacyjną konkurs „Komiksomania” III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu za inicjatywę edukacyjną „Noc z GIODO” Wyróżnienia: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim Szkoła Podstawowa w Trzebielu Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW „DANE OSOBOWE NA CO DZIEŃ” Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy na temat prawa do prywatności i ochrony danych osobowych poprzez fotografie przedstawiające sytuacje życia codziennego, w których uczestniczą dzieci lub których mogą być świadkami – jak odebranie paczki od kuriera, wizyta u lekarza czy wypożyczenie roweru, które może wiązać się z wykorzystaniem naszych danych osobowych. Autorzy przesłanych fotografii uczęszczają do placówek objętych VI edycją Programu. Do konkursu zgłoszono 21 prac. Spośród nadesłanych na Konkurs zgłoszeń, dr Edyta Bielak – Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, na podstawie oceny dokonany przez Komisję Konkursowej w składzie: Pani Urszula Góral, Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Pan Paweł Makowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Pani Anna Dudkowska, Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej – w dniu 30 maja 2016 r. postanowiła nagrodzić następujących laureatów: I miejsce Agnieszka Gronostajska, Adam Szymon Baczewski, Anna Gołaś, Publiczne Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży Wyróżnienia: Aleksandra Wiaderek, Zespół Szkół nr 42, Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w Warszawie Julia Sosińska, Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Warszawie Aleksandra Gut, Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Warszawie Aleksandra Mielczarek, Szkoła Podstawowa nr 3 w Sochaczewie Paweł Dzierżanowski, Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Klaudia Smejlik, Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Sandra Połeć, Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Maja Hadło, Szkoła Podstawowa nr 82 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Warszawie Uroczyste wręczenie nagród w obu konkursach odbędzie się podczas seminarium podsumowującego VI edycję Programu w dniu 7 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w Pałacu Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72. Laureatom serdecznie dziękujemy, zaś wszystkim autorom nadesłanych prac dziękujemy za udział i zaangażowanie.

Ostatnie aktualności