UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Wyniki konkursów w ramach VI edycji Programu „Twoje dane-twoja sprawa”

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-05-30
Wprowadził‚ informację: Przemysław Sierzputowski 2016-05-30 09:05:40
Ostatnio modyfikował: Przemysław Sierzputowski 2016-05-31 11:56:01

ZŁOTE PIÓRO PROGRAMU „TWOJE DANE-TWOJA SPRAWA”- WYNIKI KONKURSU GIODO DLA SZKÓŁ I OŚRODKÓW DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W RAMACH VI EDYCJI PROGRAMU „TWOJE DANE-TWOJA SPRAWA”.

Celem konkursu było promowanie najciekawszych inicjatyw mających na celu upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli.

Przedmiotem oceny były najbardziej interesujące inicjatywy edukacyjne, które zostały podjęte przez szkoły i ośrodki doskonalenia nauczycieli w ramach VI edycji Programu, które opisano i przesłano do dnia 16 maja 2016 r. wraz z załącznikami dokumentującymi i ilustrującymi podjęte działania. Udział w konkursie był dobrowolny i bezpłatny.

W konkursie wzięło udział 12 szkół i 1 ośrodek doskonalenia zawodowego nauczycieli. Spośród nadesłanych na Konkurs zgłoszeń, dr Edyta Bielak – Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, na podstawie oceny dokonany przez Komisję Konkursowej w składzie: Pani Urszula Góral, Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Pan Paweł Makowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Pani Anna Dudkowska, Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej – w dniu 30 maja 2016 r. postanowiła nagrodzić następujących laureatów:

 • I miejsce i „Złote Pióro Programu”- Publiczne Gimnazjum nr 18 im. prof. Jana Karskiego w Łodzi za inicjatywę edukacyjną - Gra planszowa-edukacyjna „Twoje dane – Twoja sprawa”,
 • II miejsce - Gimnazjum nr 131 im. K. K. Baczyńskiego w Warszawie za inicjatywę edukacyjną konkurs „Komiksomania”,
 • III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu za inicjatywę edukacyjną „Noc z GIODO”.

Wyróżnienia:

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Trzebielu,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy.

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW „DANE OSOBOWE NA CO DZIEŃ”.

Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy na temat prawa do prywatności i ochrony danych osobowych poprzez fotografie przedstawiające sytuacje życia codziennego, w których uczestniczą dzieci lub których mogą być świadkami – jak odebranie paczki od kuriera, wizyta u lekarza czy wypożyczenie roweru, które może wiązać się z wykorzystaniem naszych danych osobowych.

Autorzy przesłanych fotografii uczęszczają do placówek objętych VI edycją Programu. Do konkursu zgłoszono 21 prac. Spośród nadesłanych na Konkurs zgłoszeń, dr Edyta Bielak – Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, na podstawie oceny dokonany przez Komisję Konkursowej w składzie: Pani Urszula Góral, Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Pan Paweł Makowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Pani Anna Dudkowska, Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej – w dniu 30 maja 2016 r. postanowiła nagrodzić następujących laureatów:

 • I  miejsce - Agnieszka Gronostajska, Adam Szymon Baczewski, Anna Gołaś, Publiczne Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży.

Wyróżnienia:

 • Aleksandra Wiaderek, Zespół Szkół nr 42, Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w Warszawie,
 • Julia Sosińska, Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Warszawie,
 • Aleksandra Gut, Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Warszawie,
 • Aleksandra Milczarek, Szkoła Podstawowa nr 3 w Sochaczewie,
 • Paweł Dzierżanowski, Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie,
 • Klaudia Smejlik, Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie,
 • Sandra Połeć, Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie,
 • Maja Hadło, Szkoła Podstawowa nr 82 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Warszawie.

Uroczyste wręczenie nagród w obu konkursach odbędzie się podczas seminarium podsumowującego VI edycję Programu w dniu 7 czerwca 2016 r. o godz. 10.00Pałacu Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72.

Laureatom serdecznie dziękujemy, zaś wszystkim autorom nadesłanych prac dziękujemy za udział i zaangażowanie.

Ostatnie aktualności