UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Młodzi widzą potrzebę ochrony swojej prywatności, 7.06.2016 r.
Choć młodzi są świadomi, że powinni chronić swoją prywatność i dane osobowe, to ważne jest podnoszenie ich wiedzy, jak postępować w konkretnych sytuacjach.
ABI to gwarant legalnego przetwarzania danych osobowych, 23.02.2016 r.
ABI ma być gwarantem tego, że nasze dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem.
Ochrona danych osobowych w dobie Big Data, 28.01.2016 r.
Kwestia możliwości i wyzwań, jakie niesie za sobą Big Data została poruszona podczas spotkania z dziennikarzami, które odbyło się przy okazji konferencji naukowej poświęconej temu tematowi, współorganizowanej w Warszawie przez GIODO i Uniwersytet Warszawski.
Dane medyczne wymagają szczególnej ochrony, 13.01.2016 r.
Dane o stanie zdrowia powinny być chronione w sposób szczególny, zarówno przez ich administratorów, jak i każdego z nas.

Ostatnie aktualności