UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych – KRAUM. Katowice, 26.10.2016 r.
Dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, była gościem pierwszego w kadencji 2016-2020 posiedzenia Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych, zorganizowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Konferencja Rady Europy w Tbilisi w dniach 14-15 grudnia 2016 r.
W dniach 14 – 15 grudnia 2016 r. w Tbilisi w Gruzji odbyła się konferencja dotycząca wzmacniania ochrony danych osobowych w państwach Partnerstwa Wschodniego.
Minister Andrzej Lewiński przechodzi na emeryturę
Z końcem 2016 r. minister Andrzej Lewiński po ponad dziesięcioletniej pracy na stanowisku zastępcy GIODO przechodzi na emeryturę.
Porozumienie GIODO z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, 16.12.2016 r.
Współdziałanie na rzecz podnoszenia poziomu ochrony danych osobowych w działalności teleinformatycznej oraz stworzenie kodeksu postępowania to główne cele porozumienia o współpracy GIODO i PIIiT.
Nagroda GIODO za najlepszą prezentację w sesji Młodych Mistrzów informatyki, 12.12.2016 r.
W Ministerstwie Cyfryzacji 12 grudnia 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród Młodym Mistrzom informatyki, wygłaszającym prezentacje na XXII Forum Teleinformatyki.
GIODO edukuje sektor biznesu, 2.12.2016 r.
Podnoszenie świadomości przedsiębiorców co do zmian, jakie nastąpią w systemie ochrony danych osobowych, to jedno z ważnych zadań GIODO.
Konferencja naukowa „Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – aspekty proceduralne”, 7.12.2016 r.
Przygotowanie się do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wymaga rozwiązania wielu kwestii proceduralnych.
GIODO przeszkolił ABI z sektora szkolnictwa wyższego, 24.11.2016 r.
Przygotowane i prowadzone przez ekspertów z Biura GIODO szkolenie poświęcone było omówieniu roli i zadań ABI powołanych przez uczelnie i szkoły wyższe.
Konferencja „Kradzież tożsamości w Internecie”, 22.11.2016 r.
Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii zjawisko kradzieży tożsamości narasta. Trzeba więc podejmować wszelkie możliwe działania, w tym edukacyjne, by mu przeciwdziałać.
Szkolenie dla ABI z sektora szkolnictwa wyższego, 24.11.2016 r.
Podnoszenie wiedzy ABI z różnych sektorów to jeden z priorytetów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Ruszył cykl konferencji o prawach dziecka w obszarach społecznych, 15.11.2016 r.
Zainaugurowała go konferencja „Prawa dziecka w konstelacji rodzinnej i placówek oświatowych”.
Minister Andrzej Lewiński uhonorowany „Pierścieniem Patrioty”, 9.11.2016 r.
Nagrodę tę minister Lewiński otrzymał m.in. w uznaniu za ponad 10-letnią działalność na rzecz ochrony prywatności i danych osobowych na stanowisku zastępcy GIODO.
Wykład przedstawiciela GIODO na konferencji SECURE 2016, 26.10.2016 r.
Warunki i ograniczenia przetwarzania danych biometrycznych to temat wystąpienia przedstawiciela GIODO na Konferencji SECURE poświęconej bezpieczeństwu teleinformatycznemu.
Relacja z 38. Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności
W konferencji - jak co roku - uczestniczyła polska delegacja której przewodniczyła dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Ochrona danych w pracy placówek oświatowych, 12.10.2016 r.
Placówki oświatowe muszą dbać o dane osobowe, których są administratorami. Powinny też umieć edukować najmłodszych, jak mają chronić swoją prywatność.
O reformie ochrony danych na europejskim kongresie dla przedsiębiorców, 12.10.2016 r.
Podczas VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw zastępca GIODO przedstawił główne założenia europejskiej reformy ochrony danych osobowych.
Porozumienie o współpracy GIODO i Rzecznika Praw Dziecka, 12.10.2016 r.
GIODO i Rzecznik Praw Dziecka zawarli porozumienie o współpracy na rzecz poprawy stanu przestrzegania ochrony danych osobowych.
GIODO na sesji naukowej „Człowiek w cyberprzestrzeni”, 11.10.2016 r.
O tym, czym jest cyberprzestrzeń i jak kształtować jej bezpieczeństwo, dyskutowali uczestnicy sesji naukowej „Człowiek w cyberprzestrzeni”.
Szkolenie w Woli Krzysztoporskiej, 11.10.2016 r.
Nowym regulacjom w ochronie danych osobowych poświęcone było szkolenie dla przedstawicieli samorządów, które odbyło się w Woli Krzysztoporskiej.
Szkolenie dla pracowników administracji publicznej, 5.10.2016 r.
Aktualnym i przyszłym zasadom ochrony danych osobowych poświęcone było szkolenie zorganizowane 5 października 2016 roku w Dąbrowie Górniczej.
O technologii BIG DATA na konferencji dla sektora bankowego, 4.10.2016 r.
Korzystanie z technologii Big Data pod rządami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie będzie łatwiejsze niż obecnie.
O reformie ochrony danych na konferencji dla sektora bankowego, 27.09.2016 r.
Zmianom, jakie w sektorze bankowym nastąpią z chwilą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia o ochronie danych, poświęcony był wykład ekspercki przedstawiciela GIODO.
Warsztaty nt. ochrony danych związanych z zabezpieczeniami społecznymi, 27-28.09.2016
W dniach 27-28 września 2016 r. przedstawiciel GIODO uczestniczył w warsztatach pt. "Protection of Social Security Data".
Spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej, 21.09.2016 r.
Zagwarantowanie pewności i jasności prawa to najważniejsze wyzwanie, jakie w związku z wdrażaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych stoi przed państwami członkowskimi, KE oraz adresatami nowych norm prawnych.
Warsztaty dotyczące wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
19 września 2016 r. przedstawiciel GIODO uczestniczył w drugich warsztatach dotyczących wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Konferencja w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, 15.09.2016 r.
Wyzwaniom, przed jakim stoi administracja publiczna w obliczu wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, poświęcona była konferencja zorganizowana w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.
Debata ekspertów na temat ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 14.09.2016 r.
Przedstawiciel GIODO wziął udział w debacie redakcyjnej poświęconej unijnemu rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.
Konferencja na temat zmian w systemie ochrony danych osobowych, 14.09.2016 r.
Omówieniu zmian, jakie w systemie ochrony danych osobowych wprowadzi ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, poświęcona była konferencja zorganizowana 14 września w Lublinie.
Porozumienie GIODO z UMCS, 14.09.2016 r.
GIODO i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zawarli porozumienie o współpracy, a jego uroczyste podpisanie odbyło się 14 września 2016 r. w siedzibie uczelni.
Szkolenie dla pracowników samorządowych z Władysławowa, 9.09.2016 r.
Aktualnym i przyszłym zasadom ochrony danych osobowych poświęcone było szkolenie zorganizowane dla pracowników samorządowych z Władysławowa.
Szkolenie dla pracowników samorządowych z Władysławowa, 9.09.2016 r.
Aktualnym i przyszłym zasadom ochrony danych osobowych poświęcone było szkolenie zorganizowane dla pracowników samorządowych z Władysławowa.
Z dyrektorami generalnymi urzędów wojewódzkich o reformie ochrony danych, 8.09.2016 r.
Jak unijne rozporządzenie zmieni przetwarzanie danych przez administrację publiczną, z-ca GIODO mówił na spotkaniu z dyrektorami generalnymi urzędów wojewódzkich.
Z dyrektorami generalnymi urzędów wojewódzkich o reformie ochrony danych osobowych, 8.09.2016 r.
Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych istotnie zmieni przetwarzanie danych przez administrację publiczną – wskazywał zastępca GIODO podczas spotkania z dyrektorami generalnymi urzędów wojewódzkich.
Kolejne porozumienie GIODO z sektorem bankowym, 7.09.2016 r.
GIODO 7 września 2016 r. zawarł porozumienie o współpracy z Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową.
Jak przygotować się do stosowania rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 7.07.2016 r.
Seminarium zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw i kancelarię prawną PwC Legal we współpracy z GIODO.
„Inspektor ochrony danych – kontynuator administratora bezpieczeństwa informacji czy nowa funkcja zapewniająca przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych?”, 29.06.2016 r.
Konferencja kończąca I edycję studiów podyplomowych pod nazwą „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji”
Szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) z sektora administracji publicznej
Trwa szkolenie "Rola administratorów bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych"
Seminarium poświęcone nowym unijnym przepisom o ochronie danych osobowych, 7 lipca 2016
Zapraszamy do udziału w seminarium „Nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Wdrożenie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych”
Wyzwania związane z unijną reformą prawa ochrony danych osobowych, 22.06.2016 r.
22 czerwca 2016 r. w Senacie RP odbyła się dyskusja na temat kształtu przyszłej regulacji dotyczącej ochrony danych osobowych.
"Unijna reforma prawa ochrony danych osobowych – wyzwania dla Polski" - posiedzenie seminaryjne Senatu RP, 22 czerwca 2016 r.
W dniu 22 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie seminaryjne Komisji Senatu RP organizowane we współpracy z GIODO
Jak chronić prywatność przy udostępnianiu informacji publicznej, 15.06.2016 r.
„Dylematy wynikające z realizacji prawa dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych” tematem ogólnopolskiej konferencji naukowej w Łodzi.
Konferencja Europejskich Organów Ochrony Danych w Budapeszcie, 26-27 maja 2016 r.
GIODO wziął udział w Konferencji Europejskich Organów Ochrony Danych zorganizowanej przez Krajowy Organ Ochrony Danych i Wolności Informacji na Węgrzech.
Z pomorskimi przedsiębiorcami o reformie ochrony danych osobowych, 24.05.2016 r.
Wpływ unijnego rozporządzenia na przetwarzanie danych osobowych to główny temat wystąpienia zastępcy GIODO podczas spotkania z przedstawicielami biznesu z Pomorza.
Międzynarodowe warsztaty nt. ochrony danych osobowych w obszarze aktywnych programów rynku pracy,16.05.2016 r.
GIODO wziął udział w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Bank Światowy.
Spotkanie GIODO z przedstawicielami Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, 10.05.2016 r.
Omówienie problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych to główny temat spotkania GIODO z przedstawicielami ICM.
GIODO na Pomorzu o ochronie danych osobowych w świetle unijnego rozporządzenia, 23.05.2016 R.
Konferencja szkoleniowa w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - tematem nowe unijne ramy prawne ochrony danych osobowych w praktyce.
GIODO na jubileuszowym Forum Administratorów Danych Osobowych i ABI, 17.05.2016 r.
Minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO 17 maja 2016 r. wziął udział w XX, jubileuszowym Forum Administratorów Danych Osobowych i ABI.
Na UKSW o strategii cyberbezpieczeństwa dla Polski, 20.05.2016
Strategia cyberbezpieczeństwa dla Polski to temat konferencji odbywającej się 20 maja 2016 r. na UKSW w Warszawie, współorganizowanej przez GIODO oraz MSWiA.
Porozumienie między GIODO i PIU o współpracy, 10.05.2016 r.
Wspólne działanie na rzecz podnoszenia poziomu ochrony danych osobowych to główne założenie porozumienia zawartego między GIODO i PIU.
Wystąpienie GIODO na targach SECUREX, 27.04.2016
Minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO wziął udział w I Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych podczas Targów SECUREX w Poznaniu.
Spotkanie GIODO z uczniami Gimnazjum Nr 132 w Warszawie-Ursusie, 11.04.2016 r.
Spotkanie GIODO z uczniami Gimnazjum Nr 132 w Warszawie-Ursusie, 11.04.2016 r. Finaliści konkursu „Aktywna warszawska młodzież” z Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi byli gośćmi spotkania zorganizowanego w Biurze GIODO. Spotkanie było efektem działań promujących zagadnienia związane z prawem do prywatności i ochrony danych osobowych, podejmowanych przez uczniów tej placówki w ramach przyznanego im grantu z budżetu m. st. Warszawy. Podczas spotkania z dr Edytą Bielak-Jomaa, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, uczniowie przedstawili działania, jakie podjęli w związku z realizacją grantu, w szczególności w związku z redakcją wydawanej przez nich gazety pt. „Kreatywni i aktywni”. W ramach tego spotkania uczniowie przeprowadzili wywiad z przedstawicielem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który zostanie zamieszczony w tym piśmie. Młodzież interesowały w szczególności zagadnienia związane z zapewnieniem skutecznej ochrony danych osobowych, w szczególności ochrony dobrego imienia i wizerunku, zapobiegania kradzieży tożsamości, pytali na co trzeba zwracać szczególną uwagę podczas robienia zakupów w sklepach internetowych i przy korzystaniu z portali społecznościowych. Nie zabrakło również pytań o działający od 5 lat ogólnopolski program edukacyjny „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do szkół i nauczycieli.”, w ramach którego Generalny Inspektor promuje działania na rzecz zwiększenia świadomości wśród uczniów i nauczycieli w obszarze prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.
O sprawie Schrems na Konferencji New York State Bar Association w Krakowie, 8.04.2016
W dniach 7-9 kwietnia 2016 r. w Krakowie odbywała się międzynarodowa konferencja prawnicza New York State Bar Association („NYSBA”), pod patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.
III Forum Kierowników IT w Administracji, 20–22.04.2016 r.
Podczas III Forum Kierowników IT w Administracji zaplanowano konsultacje z GIODO na temat ochrony danych osobowych w placówkach publicznych.
Konferencja Naukowa „Europa Cyfrowa”. Opole, 7.04.2016 r.
Wpływ rozporządzenia ogólnego o ochronie danych na prawo polskie był jednym z głównych tematów obrad Konferencji Naukowej „Europa Cyfrowa”.
Porozumienie o współpracy GIODO z UMK w Toruniu, 15.03.2016 r.
W dniu 15 marca 2016 r., podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych pomiędzy Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych reprezentowanym przez Pana Ministra Andrzeja Lewińskiego, Zastępcę GIODO a Wydziałem Prawa i Administracji UMK w Toruniu, reprezentowanym przez Pana Dziekana dr hab. Arkadiusza Lacha, prof. UMK. Współpraca obejmuje wspólne przedsięwzięcia w obszarze działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej, promocyjnej, wydawniczej, a także organizacyjnej, związanej z m.in. planowanym uruchomieniem na tej Uczelni studiów podyplomowych dotyczących zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Porozumienie jest efektem dotychczasowej wieloletniej współpracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie właściwego stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa sieci i informacji, a także współorganizacji spotkań i konferencji na ten temat.
Spotkanie z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Starogardzkim Klub Biznesu.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców byli organizatorami szkolenia pt. „Administrator bezpieczeństwa informacji gwarantem stosowania przepisów o ochronie danych osobowych”.
Panel dyskusyjny poświęcony Administratorom Bezpieczeństwa Informacji. Gdynia, 16.03.2016 r.
Panel dyskusyjny poświęcony Administratorom Bezpieczeństwa Informacji. Gdynia, 16.03.2016 r. Bezpieczeństwo informacji jest jedną z najważniejszych kwestii dla instytucji państwowych i przedsiębiorstw. W dobie rozwoju nowoczesnych technologii i znaczenia informacji we współczesnym świecie, jej właściwe zabezpieczenie stało się zarówno koniecznością, jak i obowiązkiem wszystkich firm i urzędów. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zorganizowała szkoleniowy panel dyskusyjny „Administrator Bezpieczeństwa Informacji gwarantem właściwego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych”, w całości poświęcony zagadnieniom związanym z ABI. Powitania uczestników panelu dokonał Pan Profesor Jerzy Młynarczyk, JM Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Pan Minister Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który wygłosił prezentację poświęconą idei urzędnika ochrony danych na tle historycznym. Uczestnikom szkolenia przedstawione zostały zadania i obowiązki ABI w świetle najnowszych przepisów o ochronie danych osobowych, rola i odpowiedzialność prawna Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a także problem jego niezależności i samodzielności organizacyjnej. W panelu dyskusyjnym moderowanym przez Pana Pawła Makowskiego, zastępcę Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO, uczestniczyła także Pani Monika Młotkiewicz, zastępca Dyrektora Departamentu Rejestracji ABI i Zbiorów Danych Osobowych Biura GIODO oraz kadra naukowa Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, przedstawiciele Urzędu Miasta Gdyni, Zarządu Morskiego Portu w Gdyni oraz ABI. Panel dyskusyjny zorganizowany został w ramach łączącego GIODO i Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, porozumienia o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych, zawartego 16 kwietnia 2015 r. w Gdyni.
Planowane rozporządzenie unijne tematem spotkania w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie, 15.03.2016 r.
O nadchodzących zmianach w dziedzinie ochrony danych osobowych, które obowiązywać będą w całej Unii Europejskiej bez potrzeby implementacji do krajowego porządku prawnego, dyskutowano podczas spotkania Grupy Roboczej ds. Telekomunikacji, Mediów i Technologii, działającej w ramach British Polish Chamber of Commerce (BPCC), które z udziałem przedstawiciela Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odbyło się 15 marca 2016 r. w Ambasadzie Brytyjskiej Warszawie. Współorganizatorem spotkania Grupy była Kancelaria Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajduje się na portalu BPCC: http://bpcc.org.pl/pl/event-coverages/ida-zmiany-ochrona-danych-osobowych-na-nowo-planowane-rozporzadzenie-unijne-okiem-regulatora-i-okiem-praktyka
Warsztaty dotyczące wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
16 marca 2016 r. przedstawiciel GIODO uczestniczył w warsztatach dotyczących wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zorganizowanych przez CIPL, Hunton & Williams w Amsterdamie.
Rusza cykl spotkań GIODO z przedsiębiorcami
Generalny Inspektor zaprasza na spotkania poświęcone nowej roli ABI oraz przyszłym ramom prawnym ochrony danych osobowych w UE.
Wykłady dla słuchaczy KSAP
Ochrona danych osobowych w administracji publicznej to temat wykładów dla studentów KSAP.
Jak chronić dane osobowe pracowników, 3.03.2016 r
Jakie zasady pracodawcy muszą stosować przy przetwarzaniu danych osobowych pracowników dyskutowali uczestnicy konferencji organizowanej 3 marca 2016 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
W dniu 23 lutego 2016 r. w Warszawie podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.
Status prawny Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję naukową poświęconą funkcjonowaniu ABI w Polsce.
Seminarium z zakresu obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych dla podmiotów spółdzielczych, 2.02.2016 r.
Ochrona danych osobowych pracowników w świetle przepisów dotyczących lustracji spółdzielni była głównym tematem seminarium, które z udziałem Pana Ministra Andrzeja Lewińskiego, zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, odbyło się w dniu 2 lutego 2016 r. w Warszawie.
„Big Data – korzyści i zagrożenia” - debata w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, 11.01.2016 r.
„Big Data – korzyści i zagrożenia” to temat debaty ekspertów, która odbyła się w redakcji „Dziennika Gazety Prawnej” z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Ostatnie aktualności