UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) z sektora administracji publicznej

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-06-28
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2016-06-28 11:06:46
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2016-06-28 11:50:51

W dniu 28 czerwca 2016 r. w Biurze GIODO odbywa się szkolenie dedykowane administracji publicznej dotyczące nowej roli administratorów bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. Szkolenie przygotowane przez pracowników Biura GIODO ma w założeniu ułatwić administratorom bezpieczeństwa informacji (ABI) z tego sektora skuteczne i świadome wdrożenie nowych zasad – tak by proces przetwarzania danych osobowych w instytucjach publicznych był zorganizowany w sposób zgodny z przepisami prawa.

Otwierając szkolenie dr Edyta Bielak-Jomaa (GIODO) podkreśliła: "już teraz niezbędne jest rozpoczęcie prac mających na celu dostosowanie przepisów krajowych do postanowień rozporządzenia z jednej strony, z drugiej zaś konieczne staje się przygotowanie samych administratorów danych do stosowania nowych przepisów". Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu wielu instytucji publicznych, jakie wiąże się ze stosowaniem nowych przepisów, GIODO zaprosił więc przedstawicieli sektora administracji publicznej do udziału w praktycznym warsztacie poświęconym temu zagadnieniu. Nasze zaproszenie przyjęło ponad 40 instytucji publicznych, w tym większości ministerstw i urzędów centralnych.

Czy w świetle nowelizacji z 1 stycznia 2015 r. powołanie ABI jest obowiązkowe? Czy warto powoływać ABI? Jakie nowe obowiązki nakładają nowe unijne akty prawne  na sektor publiczny? Czy podmioty publiczne będą mogły być adresatami kar finansowych nakładanych przez GIODO na podstawie ogólnego rozporządzenia? To tylko niektóre z wielu pytań, na które zespół ekspertów GIODO będzie próbował udzielić odpowiedzi.

Już dziś planujemy kolejne warsztaty dla administratorów bezpieczeństwa informacji dla innych sektorów w Polsce, jak choćby środowiska akademickiego czy instytucji medycznych.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-06-28
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2016-06-28 11:32:37
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2016-06-28 11:33:07

Ostatnie aktualności