UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GIODO przeszkolił ABI z sektora szkolnictwa wyższego, 24.11.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-11-24
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-11-24 15:11:05
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-11-24 16:05:23

Przygotowane i prowadzone przez ekspertów z Biura GIODO szkolenie poświęcone było omówieniu roli i zadań ABI powołanych przez uczelnie i szkoły wyższe.

„Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w uczelniach wyższych w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych” to temat szkolenia, które dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) z tego sektora Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zorganizował 24 listopada 2016 r. w Warszawie.

Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a także przepisy sektorowe dotyczące szkolnictwa wyższego przewidują liczne obowiązki dla uczelni i szkół wyższych związane z właściwym przetwarzaniem danych osobowych studentów, pracowników naukowych oraz osób współpracujących z uczelniami. Monitorowanie losów absolwentów, przyznawanie świadczeń pomocy materialnej, przeprowadzanie procedur doktorskich i habilitacyjnych, wprowadzanie danych do systemu POL-on czy zapewnianie dostępu do arkuszy egzaminacyjnych – to jedynie przykładowe zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych w codziennej działalności każdej uczelni wyższej.

Ponadto w związku z przyjęciem unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które zacznie być stosowane od 25 maja 2018 r., niezbędne jest przygotowanie do realizacji nowych zadań, które ono wprowadza, nie tylko administratorów danych, lecz również ABI-ch (przyszłych inspektorów ochrony danych). Skoro bowiem rozporządzenie administratorów danych czyni podmiotami odpowiedzialnymi za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, to automatycznie rola i zadania wpierających ich w tym ABI (inspektorów ochrony danych) ulegną znacznej modyfikacji. Stąd, jak mówiła otwierając szkolenie, dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, konieczne jest ciągłe podnoszenie poziomu fachowej wiedzy inspektorów ochrony danych.

Jest to jeden z priorytetów organu ds. ochrony danych osobowych, który mając świadomość, że fachowa wiedza ABI (inspektorów ochrony danych), jest fundamentem, na którym zbudować można system skutecznej ochrony danych osobowych danej instytucji, wspiera ich kształcenie, m.in. organizując dedykowane im szkolenia.

Proszę pamiętać, że przepisy rozporządzenia, które ustanawiają wiele nowych zadań i kompetencji, wzmacniających jeszcze pozycję inspektorów ochrony danych, wymagają od kandydatów na to stanowisko wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych – zaznaczała dr Edyta Bielak-Jomaa. Podkreślała, że GIODO chce odgrywać bardzo ważną rolę w zapewnianiu tej wiedzy nie tylko poprzez warsztaty i szkolenia, takie jak to zorganizowane dla ABI ze szkół wyższych.  Angażujemy się także choćby w funkcjonujące na wielu uczelniach w Polsce studia poświęcone tematyce ochrony danych osobowych. Natomiast współpracę z ABI (inspektorami ochrony danych) postrzegamy jako niezwykle ważną i potrzebną –podkreślała.

Dalsza część szkolenia poświęcona była omówieniu podstawowych regulacji i pojęć zawartych w unijnym rozporządzeniu. Żeby lepiej zobrazować skalę nadchodzących wyzwań, podczas każdej prezentacji eksperci z Biura GIODO porównywali wymagania i obowiązki administratorów danych oraz rolę i zadania ABI (inspektorów ochrony danych), przedstawiając je z uwzględnieniem zarówno obecnie obowiązujących przepisów, jak i unormowań zawartych w unijnym rozporządzeniu.

Piotr Drobek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO wskazywał m.in., że rozporządzenie wprowadza pewne nowe pojęcia i definicje. - W konsekwencji na realizowane procesy przetwarzania danych osobowych nie w każdym przypadku będziemy mogli patrzeć przez pryzmat naszych dotychczasowych doświadczeń – zaznaczał.

Z kolei Monika Młotkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Rejestracji ABI i Zbiorów Danych Osobowych podkreślała, że od drobiazgowych przepisów przechodzimy do systemu rozliczalności, w którym ABI (inspektorzy ochrony danych) mają do odegrania ogromną rolę.

Osobny blok tematyczny poświęcony był przedyskutowaniu problemów związanych z wdrażaniem rozporządzenia na przykładach z praktyki administratorów bezpieczeństwa informacji na uczelniach wyższych.

Szkolenie dla ABI z uczelni i szkół wyższych, w którym uczestniczyło blisko 100 osób, a więc niemalże wszystkie powołane i zgłoszone do prowadzonego przez GIODO rejestru ABI (figuruje w nim bowiem 120 reprezentantów tego sektora), było kolejnym z cyklu tego typu warsztatów. Pierwszy odbył się 28 czerwca 2016 r. w Biurze GIODO i skierowany było do osób sprawujących funkcję ABI w administracji publicznej.

Kolejne takie spotkania, m.in. dla ABI z sektora ochrony zdrowia, odbędą się w 2017 r.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-11-24
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-11-24 16:08:18
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-11-24 16:08:42

Ostatnie aktualności