UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Ochrona danych osobowych w czasie wakacji

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-06-13
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2016-06-13 08:06:45
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2017-06-22 10:50:35

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

wspiera akcję

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

"Przed wakacjami - co warto wiedzieć?"

Dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych radzi, jak chronić dane osobowe w czasie wakacji, m.in. by nie paść ofiarą kradzieży tożsamości.

W ferworze urlopowych podróży nie zapominajmy o danych osobowych. Należycie je chrońmy, udostępniajmy z rozwagą i tylko te, które są niezbędne w określonej sytuacji.

 

W BIURZE PODRÓŻY

Biuro podróży może pozyskiwać od nas wyłącznie takie dane osobowe, które są konieczne do zawarcia umowy i skorzystania z jego usług, jak np. rezerwacji biletów na podróż, miejsca w hotelu czy kontaktowania się z nami. Zgodnie bowiem z ustawą o ochronie danych osobowych gromadzone i wykorzystywane mogą być tylko te dane, które są niezbędne dla realizacji określonego celu. Gdy mamy wątpliwości co do zakresu danych, o podanie których jesteśmy proszeni, skorzystajmy z przysługującego nam prawa i żądajmy informacji o podstawie prawnej takiego działania. Biuro podróży powinno nam ją wskazać, a przypadku jej braku możemy odmówić podania tych danych, które nie są wymagane przepisami prawa.

Więcej

W HOTELU

W związku ze zniesieniem obowiązku meldunkowego przy pobycie poniżej 3 miesięcy, hotel może żądać od swojego gościa podania jedynie takich danych osobowych, które są niezbędne do świadczenia i rozliczenia oferowanej usługi. Pozyskanie danych konieczne jest również w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń np. z tytułu kradzieży bądź wyrządzenia innej szkody. Na te potrzeby hotel może więc zbierać dane umożliwiające zidentyfikowanie

Więcej

W WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPORTOWEGO

Częstą, niezgodną z prawem praktyką jest żądanie pozostawienia dowodu osobistego w zastaw za wypożyczany sprzęt sportowy czy też inne, udostępniane nam przedmioty, jak np. audioprzewodniki w muzeum. GIODO radzi, by się na to nie godzić. Przetrzymywanie bowiem cudzego dowodu osobistego jest wykroczeniem, i zgodnie z ustawą o dowodach osobistych, zagrożone karą ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karą grzywny.

Więcej

W INTERNECIE

Nie zamieszczajmy w Internecie informacji, dokąd i na jak długo wyjechaliśmy, i że nie ma nas w domu. Taka wiadomość to sygnał dla złodziei. Zanim więc podzielimy się ze znajomymi jakąkolwiek informacją, umieszczając ją np. na portalu społecznościowym, zastanówmy się, czy nie narażamy się przez to na niebezpieczeństwo. Dotyczyć to może również zamieszczania zdjęć. Ich publikacja w zależności od tego, w jaki sposób widniejąca na nich osoba wygląda - czy jest np. skąpo ubrana czy wręcz roznegliżowana - może być uznana za zachętę do kontaktu w celach, których by tego nie chciała.

Więcej

PRZY REKRUTACJI DO PRACY SEZONOWEJ

Okres wakacyjny to wzmożona liczba ofert dotyczących pracy sezonowej, co sprzyja oszustom, wyłudzającym dane osobowe. Ubiegający się o pracę np. przy zbieraniu owoców i warzyw czy też w turystyce i gastronomii, są przez to narażeni na ryzyko utraty zawartych w CV informacji. Często bowiem zamieszczane ogłoszenia o rekrutacji służą jedynie pozyskaniu danych osobowych osób ubiegających się o pracę, a nie ich zatrudnieniu. Czasami dane pozyskiwane są na potrzeby budowy osobnej bazy danych, a czasami wręcz w celach przestępczych.

Więcej

UWAGA!

GDY UTRACIMY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ…

W przypadku kradzieży lub zgubienia dokumentu potwierdzającego tożsamości, warto niezwłocznie zastrzec go w ogólnopolskiej bazie Dokumenty Zastrzeżone (szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://dokumentyzastrzezone.pl/). W tym elektronicznym systemie wymiany informacji uczestniczą wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Ogranicza to możliwość późniejszego wykorzystania tych dokumentów do celów przestępczych, popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która je utraciła.

Więcej

Co warto wiedzieć, o czym pamiętać, planując urlop? – radzi 40 instytucji biorących udział w projekcie UOKiK. Przygotowane przez nich informacje są dostępne na stronach internetowych tych podmiotów:

W akcji biorą także udział Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Warszawa,
Wrocław, Szczecin.

Ostatnie aktualności