UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Propozycja procedur postępowania przed GIODO

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-01-30
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2017-01-30 12:01:06
Ostatnio modyfikował: Jacek Saffell 2017-02-02 09:58:36

Generalny Inspektor prezentuje propozycję procedury GIODO wypracowaną przez Zespół do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej powołany Zarządzeniem nr 20/2016 Generalnego Inspektora Ochrony Danych z dnia 8 lipca 2016 r.  Został on w dniu 27 stycznia 2017 r. przekazany do Ministerstwa Cyfryzacji.

Propozycja uwzględnia unormowania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1183). Dokument z 27 stycznia 2017 r.

Dokument ten ma charakter roboczy i będzie sukcesywnie uzupełniany o dodatkowe regulacje.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-01-30
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2017-01-30 12:07:05
Ostatnio modyfikował: Jacek Saffell 2017-02-02 09:58:36

Ostatnie aktualności