UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Spotkanie Komisji ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, 1.03.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Rejestracji ABI i Zbiorów Danych Osobowych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2017-03-10
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-03-10 10:03:34
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-03-10 10:45:46

Omówienie wyzwań stojących przed ABI w związku z koniecznością wdrożenia reformy ochrony danych osobowych to jeden z tematów spotkania Komisji ekspertów.

Obrady powołanej przez GIODO Komisji ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej odbyły się 1 marca 2017 r. z udziałem dr Edyty Bielak-Jomaa, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Przedmiotem spotkania było omówienie przedstawionych przez ekspertów opinii dotyczących m.in. wyzwań, jakie przed administratorami bezpieczeństwa informacji (ABI) stawia konieczność wdrożenia reformy ochrony danych osobowych. Dyskutowano również na temat możliwych form współpracy między organem nadzorczym a inspektorami ochrony danych, jaka będzie miała miejsce pod rządami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Ważnym punktem obrad było omówienie Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 dotyczących stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz działań tej Grupy zaplanowanych na 2017 r. Podczas spotkania dyskutowano też nad propozycjami GIODO w zakresie przyszłych przepisów dotyczących inspektorów ochrony danych.

Ostatnie aktualności