UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Obrady Komisji Ekspertów GIODO z udziałem nowych członków, 24.03.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-03-29
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-03-29 13:03:55
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-04-04 14:04:51

Ustaleniem wstępnego zakresu prac, które prowadzone będą przez profesorów powołanych w skład Komisji Ekspertów GIODO, zakończyło się krakowskie posiedzenie tego gremium.

Komisja Ekspertów GIODO do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej obradowała 24 marca 2017 r. Wyjątkowo jej spotkanie miało miejsce nie w Warszawie, lecz w Krakowie, gdzie tego samego dnia odbywała się organizowana przez GIODO konferencja poświęcona przyszłości organu ochrony danych osobowych. Dzięki temu jej członkowie mogli wziąć udział w tym wydarzeniu.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się od uroczystego wręczenia przez dr Edytę Bielak–Jomaa, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) aktów powołania nowym członkom tego gremium. Niedawno bowiem jej skład rozszerzony został o 15 profesorów, specjalistów z różnych dziedzin reprezentujących uczelnie, które ściśle współpracują z GIODO.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie aktualnego stanu prac i dotychczasowych działań GIODO związanych z przygotowaniami do rozpoczęcia stosowania rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Zebrani w Krakowie specjaliści ustalili też, że w najbliższym czasie zajmą się analizą m.in. takich zagadnień, jak:

    • procedury postępowania przed organem nadzorczym,
    • konsekwencje możliwości samodzielnego wyrażania przez dzieci zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego,
    • możliwa odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
    • metodyka oceny ryzyka ochrony danych.

Następne posiedzenie pełnego składu Komisji Ekspertów GIODO zaplanowano na kwiecień 2017 r.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-03-29
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-03-29 13:51:49
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-03-29 13:58:09

Ostatnie aktualności