UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Komisja Ekspertów GIODO o pracach nad reformą prawa ochrony danych, 12.05.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-05-12
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-05-12 15:05:31
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-05-12 15:10:14

Monitoring wizyjny, przetwarzanie danych na potrzeby zatrudnienia oraz przetwarzanie danych genetycznych to trzy grupy zagadnień, które pilnie należy uregulować w związku z reformą prawa ochrony danych osobowych.

To jeden z głównych postulatów, jaki pod adresem rządu zgłaszają profesorowie skupieni w Komisji Ekspertów GIODO do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, którzy obradowali 12 maja 2017 r. w Warszawie.

Podczas spotkania poruszono także inne zagadnienia istotne w kontekście prac nad krajowymi regulacjami, których wypracowanie jest niezbędne w związku z coraz bliższym terminem rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Wśród nich wymienić można: przepisy ustrojowe regulujące funkcjonowanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) od 25 maja 2018 r., ustanawianie sektorowych ograniczeń stosowania rozporządzenia na podstawie jego art. 23 oraz tworzenie odrębnych regulacji zasad przetwarzania danych osobowych przez kościoły i związki wyznaniowe.

Dyskusji poddano także wstępny projekt przepisów ustawy o ochronie danych osobowych zaprezentowany przez Ministerstwo Cyfryzacji.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli profesorowie z wielu polskich uczelni, wybitni przedstawiciele różnych dziedzin nauki: prof. Teresa Wyka (Uniwersytet Łódzki), prof. Irena Lipowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. inż. Wojciech Cellary (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), ks. prof. Stanisław Dziekoński (Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. Paweł Fajgielski (Katolicki Uniwersytet Lubelski), prof. Andrzej Kidyba (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. Marek Wierzbowski (Uniwersytet Warszawski), ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz płk prof. Marek Wrzosek (Akademia Sztuki Wojennej).

Następne posiedzenie Komisji zaplanowano na 28 czerwca 2017 r.

Ostatnie aktualności