UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
GIODO przeszkolił ABI z ośrodków i domów pomocy społecznej, 12.12.2017 r.
Wyjaśnienie istoty reformy prawa ochrony danych osobowych na konkretnych przykładach oraz przedstawienie roli inspektorów ochrony danych to główne cele tego szkolenia.
GIODO zacieśnia współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, 21.11. 2017 r.
Podnoszenie wiedzy lekarzy i farmaceutów w zakresie ochrony danych osobowych to główny cel porozumienia zawartego między GIODO a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.
GIODO przeszkoli ABI z ośrodków i domów pomocy społecznej, 12.12.2017 r.
Ostatnie w 2017 r. szkolenie przygotowujące ABI do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych GIODO organizuje dla osób reprezentujących sektor pomocy społecznej.
GIODO przeszkolił ABI z sektora fundacji i stowarzyszeń, 13.11.2017 r.
Jak stosować konkretne zasady i instrumenty przewidziane w RODO to główne kwestie omawiane podczas tego szkolenia.
Na Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych o RODO i jego skutkach dla uczelni, 25-26.09.2017 r.
W opinii GIODO, pedagodzy powinni podnosić swoją wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych już podczas studiów.
Unijne rozporządzenie wymusi zmianę podejścia do stosowania monitoringu wizyjnego, 25-27.10.2017 r.
Podmioty systematycznie monitorujące na dużą skalę miejsca publicznie dostępne po 25 maja 2018 r. będą zobowiązane do dokonywania oceny skutków dla ochrony danych.
Edukacja fundamentem systemu ochrony danych osobowych, 17.10.2017 r.
Stałe podnoszenie wiedzy zarówno administratorów danych, jak i osób, których dane dotyczą to jedno z wyzwań, które nie traci na aktualności.
Eksperci GIODO przeszkolili już ponad 1000 ABI
W Warszawie 12 września 2017 r. odbyło się kolejne szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), tym razem z sektora bankowego.
„Ochrona danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia w świetle zmian prawa UE”, 3.07.2017 r.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w dniu 3 lipca br. wziął udział w konferencji zorganizowanej w Białymstoku przez Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Wojewodę Podlaskiego. Tematem wydarzenia była dyskusja na temat zmian jakie wprowadza reforma ochrony danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia.
GIODO będzie współpracować z Collegium Civitas, 29.06.2017
29 czerwca 2017 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dr Edyta Bielak-Jomaa oraz Rektor Collegium Civitas, prof. Stanisław Mocek podpisali porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.
GIODO zaprasza na seminarium „odczarowujące” reformę ochrony danych osobowych, 19.06.2017 r.
W czasie jego trwania przedstawione zostaną wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 na temat wybranych zagadnień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Na Akademii Leona Koźmińskiego o szacowaniu ryzyka dla prywatności osób, 9 czerwca 2017 r.
Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej poświęconej ocenie skutków przetwarzania dla ochrony danych.
Eksperci z GIODO przeszkolili ABI z sądów, 23.05.2017 r.
Nowa rola ABI w sądownictwie w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych to temat kolejnego, sektorowego szkolenia GIODO dla ABI.
Zapraszamy do Gdańska na Konferencję o reformie prawa ochrony danych osobowych, 22.05.2017 r.
GIODO zaprasza na konferencję „Ochrona danych osobowych w kontekście zmian prawa”, która odbędzie się 22 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Trwają prace nad modernizacją Konwencji nr 108 Rady Europy
Unijne organy ochrony danych wzywają rządy państw członkowskich Rady Europy i Unię Europejską do szybkiego osiągnięcia politycznego porozumienia w tej sprawie.
Producenci zabawek deklarują wolę ochrony naszej prywatności, 19.04.2017 r.
Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by właściwie chronić naszą prywatność.
Porozumienie GIODO z Państwową Strażą Pożarną, 11.04.2017 r.
Wspólne działanie na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy o ochronie prywatności i danych osobowych oraz wymiana doświadczeń to główne cele porozumienia między GIODO i PSP.
Cykl szkoleń dla pracowników Kancelarii Sejmu RP
Zakończył się cykl szkoleń GIODO dla pracowników Kancelarii Sejmu RP. Uczestniczyło w nim blisko 360 osób.
Organ ochrony danych osobowych musi być silny i niezależny
Tylko niezależny, silny i skuteczny organ ochrony danych osobowych może efektywnie bronić naszych praw.
Użytkownicy dronów powinni chronić naszą prywatność, 20.03.2017 r.
GIODO zabiega o wprowadzenie takich przepisów regulujących funkcjonowanie dronów, które jednocześnie chronić będą naszą prywatność.
Sektor bankowy tworzy kodeks dobrych praktyk
Związek Banków Polskich rozpoczął prace nad branżowym kodeksem postępowania w zakresie ochrony danych osobowych.
Współpraca IAB Polska i GIODO na rzecz ochrony danych osobowych w Internecie, 7.03.2017 r.
Współdziałanie na rzecz podnoszenia poziomu ochrony danych osobowych w komunikacji interaktywnej i na rynku internetowym oraz stworzenie branżowego kodeksu postępowania to główne cele porozumienia o współpracy GIODO i IAB Polska.
Szkolenia GIODO dla ABI z sektora medycznego, 1-2.03.2017 r.
Przetwarzaniu danych osobowych w placówkach opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie w tym zakresie wprowadzi unijna reforma przepisów, poświęcone były zorganizowane przez GIODO szkolenia dla ABI z sektora medycznego.
GIODO zaprasza uczelnie techniczne do współpracy, 24.02.2017 r.
Kadra i studenci uczelni technicznych to osoby, które mogą być bardzo pomocne w praktycznym wdrożeniu idei ochrony prywatności w fazie projektowania.
Konferencja dotycząca zmiany statusu ABI, 17.02.2017 r.
Omówieniu, jak nowe unijne prawo wpłynie na wykonywanie funkcji ABI, poświęcona była konferencja zorganizowana 17 lutego 2017 r. we Wrocławiu.
Szkolenie GIODO dla przedstawicieli samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska, 17.02.2017 r.
Przedstawieniu zmian, jakie nastąpią w systemie ochrony danych osobowych, poświęcone było szkolenie GIODO dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska.
Z przedsiębiorcami o przygotowaniach do stosowania nowych zasad ochrony danych, 28.02.2017 r.
Wyzwania stojące przed środowiskami biznesu i GIODO w związku reformą prawa ochrony danych osobowych to temat spotkania, które 28 lutego 2017 r. odbędzie się w Warszawie.
Konferencja o wykonywaniu funkcji inspektora ochrony danych, 14.02.2017 r.
Inspektorzy ochrony danych, dysponujący odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, będą stanowić fundament nowego, skutecznego systemu ochrony danych osobowych. Stąd podnoszenie ich kwalifikacji to jeden z priorytetów GIODO.
Konferencja o wykonywaniu funkcji inspektora ochrony danych
GIODO oraz Instytut Nauk Prawnych PAN zapraszają do udziału w konferencji – Warszawa, 14.02.2017 r.
Dzień Otwarty GIODO w Dąbrowie Górniczej, 3.02.2017 r.
W Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 3 lutego 2017 r. odbył się Dzień Otwarty GIODO.
Konferencja „Ochrona danych osobowych w dobie przemian”, 31.01.2017 r.
Podsumowanie 20 lat obowiązywania prawa ochrony danych osobowych w Polsce oraz omówienie nadchodzących zmian w tym zakresie to główne wątki konferencji „Ochrona danych osobowych w dobie przemian”.
Konferencja dla ABI okazją do konsultacji na temat reformy prawa, 26.01.2017 r.
Podczas konferencji „Doskonalenie wykonywania funkcji ABI – drugi rok doświadczeń” odbyły się zorganizowane przez GIODO konsultacje w sprawie Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 dotyczących inspektorów ochrony danych.

Ostatnie aktualności