UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Konferencja o wykonywaniu funkcji inspektora ochrony danych

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-02-06
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2017-02-06 12:02:57
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-02-09 11:51:31

Przedstawieniu roli i zadań inspektora ochrony danych, którego wyznaczenie - w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - w wielu przypadkach stanie się obowiązkowe poświęcona będzie konferencja organizowana 14 lutego 2017 r. przez GIODO oraz PAN.

Podczas trzech sesji tematycznych zarówno eksperci z Biura GIODO, przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, które ze strony rządu odpowiada za przygotowanie Polski do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, administratorzy bezpieczeństwa informacji jak również osoby reprezentujące uczelnie oraz organizacje pozarządowe specjalizujące się w tematyce prawa do prywatności i ochrony danych osobowych omówią m.in. takie kwestie, jak:

  • podstawy prawne wykonywania funkcji inspektora ochrony danych, w tym znaczenie Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29,
  • zakładany kształt polskich przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych,
  • możliwe warianty wykonywania funkcji inspektora – pracownik administratora danych, outsourcing, jeden inspektor dla wielu podmiotów, zespół inspektorów,
  • sposób weryfikacji wymaganego poziomu wiedzy fachowej oraz umiejętności,
  • pozycja inspektora ochrony danych w jednostce organizacyjnej.

Obrady zakończy panel dyskusyjny, którego uczestnicy debatować będą o tym, jak obecni administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI) mogą przygotowywać się do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych - na ile możliwe będzie wykorzystanie ich dotychczasowych doświadczeń, jakie działania dostosowawcze można podjąć, jak powinien wyglądać harmonogram przygotowań.

Konferencja jest jednym z wydarzeń organizowanych w związku z obchodami XI Dnia Ochrony Danych Osobowych.

W 2017 r. hasłem przewodnim polskich obchodów jest „Ochrona danych osobowych w dobie przemian”. Wybór tego tematu nie jest przypadkowy. Rok 2017, w którym mija 20 lat od uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych – na mocy zarządzenia dr Edyty Bielak-Jomaa, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – ustanowiony bowiem został Rokiem Jubileuszu 20-lecia prawa do ochrony danych osobowych w Polsce. Będzie to zatem rok podsumowań dotychczasowych doświadczeń i dorobku w sferze ochrony danych osobowych, a jednocześnie rok intensywnych przygotowań naszego kraju do rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Stąd wszystkie wydarzenia organizowane w związku z obchodami nawiązywać będą do czekających nas zmian. Zaś konferencja organizowana przez GIODO i PAN 14 lutego 2017 r. poświęcona im będzie w całości.

Konferencja odbędzie się w Pałacu Staszica przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Uprzejmie informujemy, że rejestracja uczestników została zakończona.

Patroni medialni:

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-02-09
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-02-09 12:19:03
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-02-09 12:19:21

Ostatnie aktualności