UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Konferencja dotycząca zmiany statusu ABI, 17.02.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-02-20
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-02-20 15:02:29
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-02-20 15:30:46

Omówieniu, jak nowe unijne prawo wpłynie na wykonywanie funkcji ABI, poświęcona była konferencja zorganizowana 17 lutego 2017 r. we Wrocławiu.

Została ona zorganizowana przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a uczestniczyli w niej eksperci zajmujący się ochroną danych osobowych oraz osoby pełniące obecnie funkcję administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI).

Dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) udział w tym wydarzeniu był kolejną okazją nie tylko do przedstawienia nowych standardów ochrony danych osobowych określonych w unijnym rozporządzeniu, które zacznie być bezpośrednio stosowane od 25 maja 2018 r., ale również do dyskusji na temat zmiany statusu ABI. W swoim wystąpieniu dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) podkreślała, że będzie ona znacząca.

Jak mówiła, obecnie nie ma obowiązku powoływania administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Unijne rozporządzenie to zmienia, przewidując sytuacje, w których powołanie inspektora ochrony danych (będącego kontynuatorem działań podejmowanych przez ABI) stanie się obowiązkowe, jak np. w przypadku podmiotów publicznych. Szczegółowo kwestie te reguluje art. 37 rozporządzenia.

Podczas pierwszej części spotkania poruszono także temat przyszłych relacji inspektora ochrony danych z administratorem danych osobowych i podmiotem przetwarzającym.

W drugiej części konferencji dyskutowano o relacjach między inspektorem ochrony danych a organem nadzorczym, a także o postępowaniach, jakie na podstawie rozporządzenia mogą inicjować pomioty danych.

W obu częściach po wystąpieniach prelegentów był czas na dyskusje panelowe, m.in. z udziałem ekspertów z Biura GIODO.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Uniwersytet Wrocławski 2017-02-17
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-02-20 15:31:07
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-02-20 15:31:27

Ostatnie aktualności