UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Użytkownicy dronów powinni chronić naszą prywatność, 20.03.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-03-20
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-03-20 16:03:04
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:29:21

GIODO zabiega o wprowadzenie takich przepisów regulujących funkcjonowanie dronów, które jednocześnie chronić będą naszą prywatność.

Każdy nawet bardzo amatorski dron może być wyposażony w urządzenie rejestrujące obraz. Wiele osób właśnie dla tego celu je kupuje i użytkuje. Szybki postęp w technice obrazowania już nawet dość tanim urządzeniom rejestrującym zapewnia bardzo wysoką jakość obrazu. Zatem latając dronem uzbrojonym w kamerę, bardzo łatwo uzyskać wysokiej jakości nagrania nie tylko z przestrzeni publicznej, ale także prywatnej. Co więcej, odbywa się to zazwyczaj bez naszej zgody, a często i wiedzy, co w prosty sposób może prowadzić do naruszania naszej prywatności.

W opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ze względu na coraz powszechniejsze wykorzystywanie dronów, przyjęcie odpowiednich rozwiązań prawnych szczegółowo regulujących korzystanie z tych urządzeń, w tym kwestie ochrony pozyskiwanych za ich pomocą danych osobowych, staje się coraz ważniejsze.

Temu właśnie poświęcone było spotkanie przedstawicieli GIODO i Urzędu Lotnictwa Cywilnego, które odbyło się 20 marca 2017 r. w Biurze GIODO.

Reprezentanci organu ochrony danych postulowali wprowadzenie zagadnień związanych z ochroną prywatności nie tylko do przepisów regulujących użytkowanie dronów, ale także do programu szkoleń umożliwiających uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie ich pilotowania. Podkreślono także potrzebę budowania świadomości możliwych zagrożeń w tym zakresie wśród wszystkich użytkowników dronów.

Uzgodniono, że wkrótce odbędą się kolejne spotkania służące wypracowaniu konkretnych propozycji rozwiązań w tym zakresie.

Ostatnie aktualności