UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2017-09-28
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2017-06-27 15:06:16
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-09-28 11:56:20

Komisja Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej została powołana zarządzeniem nr 18/2016 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Komisji Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

W skład Komisji Ekspertów wchodzą profesorowie z wielu polskich uczelni - wybitni przedstawiciele różnych dziedzin nauki, ale także doświadczeni praktycy, pełniący funkcję administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI).

CZŁONKOWIE KOMISJI:

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Zbigniew Cieślak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Paweł Fajgielski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Elżbieta Karska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Andrzej Kidyba, Uniwersytet Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie
 • prof. dr hab. Arkadiusz Lach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Irena Lipowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Czesław Martysz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, Rektor – Komendant Akademii Sztuki Wojennej
 • prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
 • prof. dr hab. Marek Wierzbowski, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Teresa Wyka, Uniwersytet Łódzki

CZŁONKOWIE KOMISJI (zespoł zadaniowy ABI):

 • Monika Domino-Wolańczyk
 • Mariusz Jaszewski
 • Anna Matusiak-Wekiera
 • Jowita Sobczak

Przedmiotem prac Komisji jest:

 1. analiza niezbędnych zmian legislacyjnych w polskim systemie prawnym w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;
 2. przygotowywanie uwag i rekomendacji dotyczących obowiązujących i projektowanych aktów prawnych w tym zakresie;
 3. przygotowywanie opinii i ekspertyz oraz innych opracowań dotyczących rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu i dyrektywie oraz ich wpływu na polski system prawny.

Informacje nt. działalności Komisji:

 

 

Ostatnie aktualności