UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Debata o nowym podejściu do ochrony prywatności, 16.12.2010 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-12-16
Wprowadził‚ informację: 2010-12-17 15:33:43
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Konferencją „Reforma ochrony prywatności” GIODO otworzył publiczną debatę o tym, jak chronić naszą prywatność w dobie rozwoju nowoczesnych technologii.

Ma być ona przyczynkiem do wypracowania stanowiska w  kwestii zmian, jakich należy dokonać w polskich i unijnych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i prawa do prywatności.

Dyskusja dotycząca zakresu koniecznych zmian już się rozpoczęła, a  jednym z pierwszych jej efektów jest ogłoszone 4 listopada 2010 r. stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące zmiany Dyrektywy 95/46/WE o ochronie osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz o swobodnym ich przepływie, a także zapowiedź podjęcia działań pozalegislacyjnych, mających na celu skuteczniejszą ochronę danych osobowych w UE.

Także dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) od kilku miesięcy wskazuje, że obowiązujące przepisy prawa unijnego i polskiego, które były tworzone w latach dziewięćdziesiątych XX w., obecnie, w dobie rozwoju technologicznego i  postępującej globalizacji wymagają przeanalizowania i – być może – znowelizowania.

Oceny tego, które przepisy trzeba zmienić, a jakie nowe regulacje wprowadzić, GIODO chciałby dokonać we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami – naukowcami, praktykami, organizacjami pozarządowymi.

Jednym z pierwszych kroków do wypracowania ostatecznego stanowiska i  propozycji rozwiązań prawnych była konferencja naukowa „Reforma ochrony prywatności”, która odbyła się 16 grudnia 2010 r. Zorganizowali ją Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele nauki, samorządów zawodów prawniczych, stowarzyszeń informacji niejawnych, administratorzy bezpieczeństwa informacji, reprezentanci kancelarii prawnych, instytucji publicznych oraz mediów.

Wśród gości konferencji była Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz, która zapowiedziała współpracę z GIODO na rzecz wypracowania jak najlepszych rozwiązań zapewniających prawo do prywatności. Wskazywała, jak ważne jest to, by prawo nadążało za rozwojem cywilizacyjnym.

Konferencja była okazją do postawienia wielu pytań dotyczących skutecznej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Na tej podstawie można wyznaczyć pierwsze grupy zagadnień, które wymagają przedyskutowania i przeanalizowania pod kątem ewentualnej zmiany przepisów.

Wstępem do tej dyskusji było wystąpienie dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który omówił stan dyskusji nad zmianami przepisów, jaka toczyła się w Polsce w  związku z pracami nad uchwaloną 29 października 2010 r. ustawą o  zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw, a także jaka trwa w UE. – Nie mamy czasu, by czekać na nowe rozwiązania prawne Unii Europejskiej – mówił. – Czekając na przepisy europejskie, musimy wypracowywać uregulowania, które powinniśmy wprowadzić w Polsce – dodał.

Jak powiedział, zorganizowana 16 grudnia 2010 r. konferencja, to wstęp do dyskusji legislacyjnej, w której – aby osiągnąć jak najlepszy efekt - powinni wziąć udział wszyscy uczestnicy życia społecznego.

W obecnej debacie uczestniczyli uznani eksperci z dziedziny ochrony danych osobowych i prawa do prywatności, którzy wygłosili referaty poświęcone m.in.: możliwości odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, wprowadzeniu prawa do bycia zapomnianym, retencji danych telekomunikacyjnych czy odpowiedzialności za dane w projektach cloud computing.

Zgodnie z zapowiedzią, teraz rozpocznie się seria debat sektorowych poświęconych przetwarzaniu danych osobowych w takich obszarach, jak instytucje finansowe, telekomunikacja, prawo pracy czy ubezpieczenia.

Ostatnie aktualności