UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

System Informatyczny Schengen – misja oceniająca

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: 2006-01-30 09:10:44
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:57:05
Polski organ ochrony danych osobowych przechodzi misję oceniającą poziom wdrożenia dorobku prawnego Schengen. Misje oceniające organizowane są co pięć lat. Obejmują one zarówno państwa uczestniczące we współpracy Schengen, jak i państwa zamierzające nawiązać taką współpracę. Szczególne znaczenie mają misje oceniające tę drugą grupę państw, gdyż pozytywne przejście ewaluacji jest warunkiem przyłączenia tych państw do Systemu Informatycznego Schengen i zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych.

Ostatnie aktualności