UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

GIODO wszczął postępowanie wobec ZTM

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-06-15
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-06-15 15:24:57
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Po kontroli przeprowadzonej w warszawskim Zarządzie Transportu Miejskiego, GIODO 15 czerwca 2009 r. podjął decyzję o wszczęciu z urzędu postępowania dotyczącego przetwarzania przez ZTM danych osobowych podróżnych.

GIODO przeprowadził w ZTM kontrolę, po której skierował do przewoźnika konkretne wnioski.

Jednak ze względu na rozbieżność stanowisk między GIODO a ZTM co do rozumienia definicji danych osobowych, a także co do interpretacji przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Michał Serzycki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych podjął decyzję o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie przetwarzania danych osobowych podróżnych.

Do czasu jego zakończenia GIODO nie będzie udzielał żadnych informacji i komentarzy.

Ostatnie aktualności