UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

GIODO we władzach Grupy Roboczej Art. 29

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-02-15
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-02-15 15:54:58
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:57:11

GIODO został wiceprzewodniczącym Grupy Roboczej Art. 29 - niezależnego europejskiego organu doradczego KE w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności.

Dzięki wyborowi polskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Michała Serzyckiego na wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej Art. 29 zwiększyła się liczba Polaków zasiadających we władzach unijnych instytucji.

Wybór był możliwy dzięki pozycji, jaką GIODO zyskał wśród rzeczników ochrony danych osobowych z państw Europy Środkowowschodniej, kontynuując zainicjowane w  roku 2001 cykliczne ich spotkania.

Zdobycie poparcia umożliwiającego ubieganie się o to jedno ze znaczących unijnych stanowisk związanych z ochroną danych osobowych to duży sukces, zważywszy że w skład Grupy Roboczej wchodzą: po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego UE, Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Ponieważ Grupa Robocza powołana została na mocy art. 29 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, w skrócie nazywana jest Grupa Roboczą Art. 29. Stanowi ona niezależny organ doradczy Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych i  prywatności.

Do najważniejszych spraw, którymi w ostatnim okresie zajmowała się Grupa Roboczą Art. 29, należą:

  • przetwarzanie danych osobowych przez portale społecznościowe,
  • wykorzystywanie przez wyszukiwarki cyfrowych śladów, jakie pozostawiają ich użytkownicy,
  • ochrona danych osobowych dzieci,
  • wykorzystywanie informacji zawartych w europejskim systemie informacji dotyczących pasażerów (tzw. PNR) do celów egzekwowania prawa,
  • przekazywanie informacji bankowych gromadzonych w systemie SWIFT do USA,
  • ochrona danych osobowych związanych z identyfikacją za pomocą fal radiowych (RFID).

Wybór odbył się na posiedzeniu Grupy Roboczej Art. 29, które miało miejsce 15 i 16 lutego 2010 r. w Brukseli.

Na stanowisko Przewodniczącego Grupy Roboczej Art. 29 wybrano Przewodniczącego holenderskiego organu ochrony danych pana Jacoba Kohnstamma. Drugim Wiceprzewodniczącym został Dyrektor Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych pan Artemi Rallo Lombarte.

Ostatnie aktualności