UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Wciąż nie chronimy danych osobowych w wystarczającym stopniu, 23.10.2013 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2013-10-23
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-10-23 15:47:35
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Zazwyczaj nosimy przy sobie wszystkie swoje dokumenty, niezależnie, czy ich w danej sytuacji potrzebujemy, czy nie. Narażamy się w ten sposób na kradzież tożsamości.

Dowodzą tego przeprowadzone między 1 października 2012 r. a 1 października 2013 r. za pomocą ankiety internetowej zamieszczonej na stronie http://ochronatozsamosci.pl/ badania, w których udział wzięło 1550 osób. Wyniki przedstawione zostały 23 w października 2013 r. w Warszawie podczas konferencji prasowej.

Omawiając je, Anna Wilk, socjolog, wskazywała, że aż 61% respondentów nosi przy sobie wszystkie swoje dokumenty, niezależnie od tego, czy ich w danej sytuacji potrzebuje, czy nie.

Badani stosunkowo dobrze zabezpieczają kody PIN do posiadanych kart płatniczych. Choć jedynie 16% wykorzystuje specjalne programy do przetrzymywania haseł. Większość badanych (72%) trzyma je w domu, w miejscu uważanym za bezpieczne. Jednak aż 12% respondentów naraża się na duże zagrożenie, zapisując swoje kody PIN czy to na kartkach noszonych razem z kartami płatniczymi, czy to w telefonie. Takie zachowania narażają te osoby na kradzież tożsamości i utratę środków pieniężnych znajdujących się na koncie.

Jak pokazują badania, niepokój mogą budzić także wyniki dotyczące sposobu korzystania z Internetu i stosowania programów zabezpieczających komputery. Mimo bowiem, iż 70% badanych deklaruje, że używa wszystkich możliwych zabezpieczeń sprzętu komputerowego, a większość uważa, że dobrze zabezpiecza swoją tożsamość w Internecie (aż 38% badanych jest w nim całkowicie anonimowa), to aż 17% respondentów jest gotowa udostępnić wiele swoich danych osobowych, by wziąć udział w konkursie internetowym. To kolejny przykład dowodzący, że takie nieroztropne zachowania sprzyjają kradzieży tożsamości, która może mieć poważne konsekwencje, w tym straty finansowe.

O tym, że zagrożenie jest realne, świadczą dane przedstawione przez dra Mariusza Cholewę, prezesa Zarządu Biura Informacji Kredytowej (BIK). W tym roku odnotowano już bowiem 4,5 tysiąca prób wyłudzenia kredytów z wykorzystaniem skradzionej tożsamości. Tylko dzięki zabezpieczeniom stosowanym przez BIK udało się udaremnić wyłudzenie w ten sposób 280 milionów złotych.

Jak chronić dane osobowe i swoją tożsamość radził dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Zwracał uwagę, że choć świat wirtualny jest tym, co wydaje nam się największym zagrożeniem dla naszej tożsamości, to nie jest prawdą, że istnieje dobry świat realny i zły świat wirtualny. Wiele błędów w sprawie ochrony tożsamości popełniamy przede wszystkim w świecie realnym, a jednym z nich jest pozostawianie dowodu osobistego w zastaw np. za wypożyczany sprzęt. Innym, klasycznym, zdaniem GIODO, błędem jest niewylogowywanie się z różnych systemów teleinformacyjnych, z których korzystamy. Dotyczy to m.in. kont bankowych czy serwisów społecznościowych, co umożliwia osobie, która usiądzie na tym samym krześle, co my, wykonanie operacji z wykorzystaniem naszych danych osobowych.

Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski wskazywał też na zagrożenia, jakie rodzi coraz powszechniejsze korzystanie z urządzeń mobilnych i instalowanie na nich dodatkowych aplikacji. Podkreślał, że o ile powszechnie chronimy swoje komputery, korzystając z programów antywirusowych i firewalli, o tyle zapominamy o instalacji takich zabezpieczeń na urządzeniach mobilnych.

Kolejnym zagrożeniem jest rozluźnianie zasad regulujących udzielanie kredytów on-line i rezygnacja z systemu podwójnego zabezpieczania transakcji finansowych, przeciwko czemu GIODO zdecydowanie oponuje.

GIODO podkreślał, że nowych technologii nie należy się bać, ale należy korzystać z nich w rozsądny sposób, doskonaląc swoją wiedzę w tym zakresie. Służą temu różne podejmowane przez GIODO działania edukacyjne, które powinny być prowadzone przy wsparciu organizacji społecznych i biznesu.

Przykładem takich działań jest kampania „Nie daj się okraść, chroń swoją tożsamość”, która ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych i zwrócenie uwagi na zjawisko tzw. kradzieży tożsamości. W tym roku odbyła się piąta jej edycja, i tradycyjnie zyskała wsparcie GIODO. Partnerami merytorycznymi programu byli Biuro Informacji Kredytowej oraz firma Fellowes.

W konferencji prasowej uczestniczyli przedstawiciele wielu mediów, a po jej zakończeniu indywidualnych wywiadów udzielali zarówno dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, GIODO, jak i dr Mariusz Cholewa, prezes Zarządu BIK oraz socjolog Anna Wilk.

 

Poniżej dostępny jest pełny zapis z konferencji prasowej.

Załączone pliki

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2024-05-25
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2013-10-25 11:24:02
Ostatnio modyfikował: 2014-07-15 09:03:21
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Anna Wilk 2013-10-03
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-10-23 15:49:11
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności