UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Wyniki ankiety Eurobarometru o wpływie cyberprzestępczości

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Komisja Europejska 2013-11-29
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2013-11-29 13:12:51
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-29 15:13:38

Użytkownicy internetu w UE są bardzo zaniepokojeni zagrożeniami dla bezpieczeństwa w internecie – jak ujawniono w opublikowanym dziś badaniu Eurobarometru. 76% badanych – więcej niż w podobnym badaniu z 2012 r. – uznaje, że ryzyko stania się ofiarą cyberprzestępczości wzrosło w ostatnim roku Już 12% internautów doświadczyło włamania na swoje konto poczty elektronicznej lub profil w portalu społecznościowym.

Choć 70% użytkowników internetu w UE jest przeświadczonych, że potrafią robić zakupy czy korzystać z usług banku przez internet, to rzeczywiście decyduje się na to tylko ok. 50%. Tak znaczna dysproporcja wskazuje na negatywny wpływ cyberprzestępczości na cyfrowy jednolity rynek. Dwa najważniejsze obszary obaw co do bezpieczeństwa online dotyczą nieuczciwego wykorzystywania danych osobowych (co wymienia 37% badanych) i bezpieczeństwa płatności internetowych (35%).

„Badanie to ujawnia destrukcyjny wpływ cyberprzestępczości na skalę korzystania z internetu – zbyt wiele osób obawia się w pełni wykorzystywać możliwości, jakie daje nam sieć. Szkodzi to zarówno naszej cyfrowej gospodarce, jak i naszej aktywności online. Musimy skuteczniej współpracować w skali europejskiej, wykorzystując działania Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością, aby przeciwdziałać zorganizowanej przestępczości internetowej u samych jej korzeni” – powiedziała Cecilia Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych.

Cieszyć może fakt, że coraz więcej obywateli UE czuje się dobrze poinformowanymi o zagrożeniach cyberprzestępczości (44% w tym roku wobec 38% w 2012 r.). Nie zawsze jednak, jak się zdaje, wyciągają oni z tej wiedzy właściwe praktyczne wnioski. Dla przykładu – mniej niż połowa użytkowników zmieniła w ciągu ostatniego roku którekolwiek ze swoich haseł internetowych (48%, a więc nieco więcej niż w 2012 r. – 45%).

W badaniu, w którym uczestniczyło ponad 27 tys. osób ze wszystkich państw członkowskich, wykazano ponadto, że:

87% respondentów unika ujawniania w internecie informacji osobistych (nieco mniej niż 89% w 2012 r.);

większość badanych nadal nie czuje się dobrze poinformowanymi o zagrożeniach cyberprzestępczości (52% w tym roku w porównaniu z 59% w 2012 r.);

7% padło ofiarą internetowego oszustwa bankowego lub dotyczącego karty kredytowej;

znacznie wzrosła liczba osób korzystających z internetu za pomocą smartfona (35%, rok temu 24%) bądź tabletu (14%, w zeszłym roku 6%).

Kontekst

Komisja Europejska czyni starania na rzecz skuteczniejszego zwalczania cyberprzestępczości przez UE oraz poprawy bezpieczeństwa w internecie dla obywateli.

Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (EC3), otwarte w styczniu, propaguje wspólne działania na szczeblu UE przeciwko zagrożeniom cyberprzestępczości IP/13/13. Głównym priorytetem EC3 jest współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich i innych państw oraz pomoc tym organom.

W lutym Komisja wraz ze Służbą Działań Zewnętrznych przyjęła również strategię bezpieczeństwa cybernetycznego dla Unii Europejskiej (IP/13/94 i MEMO/13/71). Do priorytetów w tym obszarze należy pomoc państwom członkowskim w określaniu i niwelowaniu braków w zdolności do zwalczania cyberprzestępczości, a także promowanie współpracy pomiędzy EC3, państwami członkowskimi i innymi podmiotami.

Ponadto w sierpniu UE przyjęła nowe przepisy zwiększające skuteczność unijnych środków obrony przeciwko atakom informatycznym – np. za niezgodne z prawem uznano „botnety”, czyli sieci zarażonych komputerów, których moc obliczeniowa jest wykorzystywana do ataków informatycznych, oraz inne narzędzia stosowane przez cyberprzestępców (MEMO/13/661). Wprowadzono również nowe okoliczności obciążające i surowsze sankcje karne w celu skutecznego zapobiegania atakom o dużej skali na systemy informatyczne. Ponadto dyrektywa przewiduje udoskonalenie współpracy transgranicznej pomiędzy organami wymiaru sprawiedliwości i siłami policyjnymi państw członkowskich UE.

Badanie przeprowadzono w maju i czerwcu bieżącego roku.

Przydatne linki

Badanie Eurobarometru z 2013 r. na temat cyberprzestępczości

Badanie z 2012 r.

Strona internetowa komisarz Cecilii Malmström

Komisarz Cecilia Malmström na Twitterze

Strona internetowa DG do Spraw Wewnętrznych

DG do Spraw Wewnętrznych na Twitterze

Kontakt:

Michele Cercone(+32 2 298 09 63)

Tove Ernst(+32 2 298 67 64)

Ostatnie aktualności