UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

GIODO nie grozi nakładaniem kar finansowych

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Weronika Kowalik 2013-12-09
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-12-09 10:04:15
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36

GIODO nie wysyła do administratorów danych żadnych pism grożących nałożeniem kar finansowych za niezgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji.

W związku z napływającą do Biura GIODO liczną korespondencją dotyczącą otrzymywania przez użytkowników portalu allegro.pl ofert pomocy w zgłoszeniu zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i opracowaniu dokumentacji określonej przez przepisy o ochronie danych osobowych, organ informujemy, iż przesyłanie tego typu ofert nie jest w żaden sposób powiązane z działalnością Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Ponadto nakładanie jakichkolwiek kar administracyjnych musi być poprzedzone przeprowadzeniem przez organ do spraw ochrony danych osobowych stosownego postępowania administracyjnego, zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej, a następnie przeprowadzeniem administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Natomiast ewentualna odpowiedzialność karna, jak i wymierzona kara za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych jest orzekana po przeprowadzonym postępowaniu karnym w konkretnej sprawie przez właściwe organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Ostatnie aktualności